Kur'an - Allahın Hadisi logo

98. BEYYİNE Suresi , Medine'de Nazil Olan Bu Sure 8 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Kitap ehlinden ve müşriklerden bu vahye inanmak istemeyen kâfirler, kendilerine hakikatin apaçık belgeleri Kuran gelinceye kadar ayrılığa düşmemişlerdi.

2/213 - 5/48 - 7/157»7/158
2
Yani Allah’tan kendilerine gelen tertemiz sahifeleri okuyan bir elçi.

5/15»5/16 - 65/11
3
İçinde önceki vahiylerin ölümsüz değerini bulunduran sahifeler.

12/111 - 42/13
4
Önceki vahiylere mazhar olanlar, durdular durdular da kendilerine hakikatin apaçık belgeleri Kuran geldikten sonra ayrılığa düştüler.

38/8»38/9 - 43/31
5
Oysa onlar, dini/yaşamlarını sadece Allah’a has kılarak Hanifler/şirke bulaşmamış kimseler olarak Allah’a kulluk etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek ile emrolunmuşlardı. İşte insanlığın değerler sistemi/dosdoğru din budur.

6/162 - 30/30
6
Kitap ehlinden ve müşriklerden inanmak istemeyen kâfirler, içinde kalacakları cehennem ateşini boylayacaklar. İşte onlar, bütün yaratıkların en kötüleridir.

5/72»5/73 - 39/71»39/72 - 57/16
7
Ama iman eden, iyi ve güzel işler yapanlar ise, işte bunlar da bütün yaratıkların en iyileridir.

2/177 - 3/195
8
Onların Rabbleri katında ödülü, tabanından ırmakların çağladığı ve içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine derinden saygı duyanlarındır.

39/73»39/74 - 43/67»43/73 - 58/22 - 77/41»77/44

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi