Kur'an - Allahın Hadisi logo

66. TAHRİM Suresi , Medine'de Nazil Olan Bu Sure 12 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Ey Nebi, eşlerinden bazılarını hoşnut etmek için Allah’ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Ama Allah yine de eşsiz bağışlayıcı sınırsız merhametin sahibidir.

16/116 - 42/21
2
Allah size, gerektiğinde yeminlerinizi kefaretle bozmayı meşru kılmıştır. Çünkü Allah, sizin mevlanızdır/sizi koruyup kollayandır ve O, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır.

2/224»2/225 - 5/89
3
Hani Nebi eşlerinden birine aralarında gizli kalmak üzere bir hadis/söz söylemişti. O eşi bu sırrı diğer eşlerinden birine duyurunca Allah da bunu ortaya çıkarmıştı. Nebi de sırrı ifşa eden eşine, sözlerinin bir kısmını söylemiş bir kısmından da hiç söz etmemişti bunun üzerine eşi, “Sana bunu kim haber verdi?” diye sorunca, Nebi "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi", demişti.

50/16»50/18 - 57/4
4
Her ikiniz de pişmanlıkla Allah’a yönelip tövbe etmeli/yanlıştan dönmelisiniz. Çünkü kalpleriniz nebi hakkında yanlış düşüncelere meyletti. Yok, eğer tövbe etmez nebi aleyhine hala dayanışma içinde olmaya devam ederseniz bilin ki onun mevlası/dostu Allah, Cebrail ve Salih müminlerdir. Üstelik melekler de onun arkasındadır.

2/82 - 39/53
5
Eğer Nebi sizi boşayacak olursa bilin ki Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, ona yürekten inanıp güvenen mümin, onun hükmüne boyun eğen, tövbe etmesini bilen ibadetlerine düşkün olan, Allah yolunda hicreti göze alan dul veya bakire başka eşler nasip edebilir.

2/221
6
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Cehennemin başında Allah’ın emrettiği hiçbir şeye karşı gelmeyen kendilerine verilen emri harfiyen yerine getiren son derece sert ve acımasız melekler vardır.

2/21»2/24 - 26/214
7
Ey gerçekleri örtbas eden kâfirler artık bugün mazeret beyan etmeyin çünkü siz sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

4/97 - 45/34»45/35
8
Ey iman edenler, samimi ve kararlı bir şekilde tövbe ederek Allah’a yönelin ki Rabbiniz de günahlarınızı örtsün ve sizi, Nebi’yi ve onunla birlikte olanları asla mahcup etmeyeceği o günde tabanından ırmakların çağladığı cennetlere yerleştirsin. O gün onlar önleri ve sağ yanları iman nuruyla aydınlanmış bir şekilde cennetlere doğru koşacaklar ve “Rabbimiz nurumuzu tamamla ve bizi bağışla çünkü sen her şeye gücü yetensin” diye niyazda bulunacaklar.

4/31 - 25/63»25/71 - 57/13»57/14
9
Ey Nebi! Kâfirlerle ve münafıklarla mücadele et. Onlara karşı tavizsiz davran ve müsamaha gösterme zira onların son varış yeri cehennemdir. Ne kötü bir son duraktır cehennem!

8/57 - 9/123 - 48/29
10
Allah, kâfirlere Nuh’un hanımı ile Lut’un hanımını örnek olarak veriyor. Her iki hanım da iki iyi kulumuzun nikâhı altındaydı fakat onlara iman etmeyerek ihanet ettiler. Kendilerine ateşe girenlerle birlikte ateşe girin denildiği o günde kocaları onları Allah’ın azabından koruyamayacak.

2/124 - 9/113»9/114
11
Allah, iman edenlere de Firavun’un hanımını örnek olarak veriyor. Hani O: – Rabbim, bana katından cennette bir köşk ihsan et! Beni Firavun’dan, onun kötü işlerinden ve bu halkın elinden kurtar! Demişti.

28/9
12
Yine Allah namus ve iffetini koruyan İmran’ın kızı Meryem’i de misal olarak vermektedir. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden son derece dindar ve itaatkâr bir kadın idi.

19/16»19/20 - 21/19

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi