Kur'an - Allahın Hadisi logo

93. DUHÂ Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 11 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Andolsun kuşluk vaktine.

79/42»79/46
2
Sükûna erdiği vakit geceye.

25/64 - 30/17
3
Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı.

7/203 - 12/87
4
İyi bil ki sonrası senin için öncesinden daha iyi olacak.

4/77 - 16/95
5
Çünkü Rabbin sana birçok nimet verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

21/101»21/103 - 32/17 - 39/73»39/75
6
Nitekim O, seni yetim bulup da barındırmadı mı?

27/19 - 46/15
7
Seni bir arayış ve bocalayış içinde bulup sana vahiyle doğru yolu göstermedi mi?

16/9 - 17/9 - 27/40
8
Seni muhtaç bulup ihtiyaçlarını gidermedi mi?

16/78 - 76/2»76/3
9
O halde sen de yetime kötü davranma!

76/6»76/24
10
El açıp isteyeni/din konusunda soru soranı azarlama!

2/177 - 4/36 - 89/15»89/18
11
Ve Rabbinin nimetini hadisini daima minnet ve şükranla an!

6/19 - 50/45 - 74/1»74/7

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi