Kur'an - Allahın Hadisi logo

65. TALÂK Suresi , Medine'de Nazil Olan Bu Sure 12 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Ey Nebi! Hanımları boşamak istediğinizde onların adet görme hallerini dikkate alarak boşayın ve iddet sürelerini iyi hesap edin ve Rabbiniz Allah’a karşı gelmekten sakının. İddet bekleyen eşlerinizi açıkça bir fuhuş yapmadıkları sürece evlerinizden çıkarmayın, onlar da evlerini terk etmesinler. İşte bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’ın koyduğu sınırları çiğnerse artık o kendine zulmetmiş olur. Hem nereden bileceksin belki Allah bundan sonra yeni bir takım gelişmeler meydana getirebilir.

2/226»2/240 - 4/35 - 33/49
2
Hanımların bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde ya onları güzellikle alıkoyun ya da onlardan güzellikle ayrılın ve bu kararınıza da içinizden iki adil kişiyi şahit tutun. Şahitler siz de Allah için şahitliği hakkıyla yapın! İşte bütün bunlar Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenen siz müminlere bir öğüttür. Artık kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir.

2/226»2/240 - 4/35 - 33/49 - 65/4
3
Ve ona hiç ummadığı yerlerden rızıklar lütfeder. Zira kim Allah’a dayanır ve güvenirse Allah ona yeter. Hiç kuşku yok ki Allah her emrini gerçekleştirir. Çünkü Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.

11/6 - 89/15»89/25
4
Adetten kesilmiş hanımlarınızın bekleme süreleri konusunda şüphe ediyorsanız onların iddet süreleri tam üç aydır, adet görmeyenlerin iddet süreleri de aynıdır. Hamile hanımların iddet süreleri ise doğum yaptıklarında sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde mutlaka bir kolaylık ihsan eder.

2/226»2/240
5
İşte bu Allah’ın size indirdiği emridir. Artık kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun günahlarını örter ve ona muazzam bir ödül verir.

10/7 - 65/8
6
Boşadığınız hanımlarınızı imkânlarınız ölçüsünde oturduğunuz evlerin bir bölümünde oturtun, evden çıkıp gitsinler diye onları sıkıştırmayın, eğer hamile iseler doğumlarına kadar onların geçimini temin edin. Şayet çocuğunuzu emzirirlerse onların emzirme ücretini verin, emzirme ve ücret konusunda günün şartlarına göre aranızda anlaşın. Bu konuda anlaşamadığınız takdirde baba başka bir sütanne bulacaktır.

2/226»2/240 - 65/1
7
İmkânı geniş olanlar imkânı nispetinde harcama yapsın, maddi imkânı dar olanlar da Allah’ın kendine verdiği kadar harcama yapsın, zira Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla sorumlu tutmaz. Ayrıca Allah her darlık ve sıkıntının ardından mutlaka bir genişlik ve kolaylık ihsan eder.

2/226»2/240 - 94/5»94/6
8
Geçmişte Rabbinin emrini tebliğ eden elçisine karşı gelen nice ülkeler vardır ki biz onları çok çetin bir biçimde hesaba çektik ve onları emsali görülmemiş bir azapla cezalandırmıştık.

10/13 - 43/46»43/52
9
Böylece onların hepsi yaptıklarının cezasını çektiler neticede yaptıkları işlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

18/103»18/105
10
Allah, onlar için çok şiddetli bir azap hazırladı. Öyleyse ey derin kavrayış temiz akıl sahipleri Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Zira Allah size, öğütlerle dolu şeref ve itibar kaynağı olan Kuran’ı indirmiştir.

6/156»6/157 - 20/133»20/134
11
Yani iman edip, iyi ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah’ın açık ve açıklayıcı ayetlerini size ileten bir elçi. Artık kim Allah’a inanır iyi ve güzel işler yaparsa, Allah onu içinde ebedi kalacağı, tabanından ırmakların çağladığı cennetlere yerleştirir. Ayrıca Allah, ona gerçekten çok güzel bir de rızık hazırlar.

4/173 - 18/30»18/31
12
O, Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah’ın her şeye gücünün yettiğini her şey için bir ölçü koyduğunu ve her şeyi sınırsız ilmiyle kuşattığını bilesiniz diye O’nun yasaları bütün bu varlıklar üzerinde hükmünü icra etmektedir.

21/16 - 45/22

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi