Kur'an - Allahın Hadisi logo

74. MÜDDESSİR Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 56 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Ey Elçilik görevini yüklenen kişi!

5/67 - 33/45»33/48
2
Kalk ve uyar.

3/159 - 16/125
3
Ve sadece Rabbini yücelt!

3/191»3/195 - 17/110»17/111
4
Elbiseni temiz tut/dış dünyanı düzenle!

7/26»7/31
5
Pislikten/şirkten uzak dur/iç dünyanı düzenle!

2/168»2/169 - 4/85
6
Bunları gözünde büyütüp de yaptığın iyiliği çok görme.

18/28 - 20/131
7
Ve Rabbinin yolunda karşılaşacağın zorluklara sabret.

3/186 - 6/33»6/34 - 18/6
8
Sur’a üflendiği zaman.

27/87 - 39/68
9
İşte o gün çok zorlu bir gün olacak.

18/49 - 14/42»14/43
10
O gün kâfirler için hiç de kolay olmayacak.

22/1»22/2 - 54/6»54/8
11
Yarattığımda tek başına olan kişiyi sen bana bırak.

6/94 - 19/80
12
Ben ona hesapsız mal-mülk verdim.

9/24 - 57/20
13
Çevresinde dönüp duran evlatlar lütfettim.

3/14 - 9/55
14
Her türlü imkânı önüne serdim.

2/29 - 14/32»14/34
15
Şimdi de kalkmış benden daha fazlasını istiyor.

11/15 - 42/20
16
Asla! Mademki o ayetlerimize karşı ayak diredi.

23/66 - 43/78
17
Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim.

90/1»90/19
18
O, Kuran hakkında aklı sıra düşündü-taşındı, ölçtü biçti.

10/38 - 11/13»11/14
19
Kahrolasıca nasıl da ölçtü- biçti.

46/7»46/8
20
Evet kahrolasıca nasıl da ölçtü-biçti.

22/72 - 41/26
21
Sonra Kuran’a tekrar baktı ve düşündü.

10/15
22
Derken suratını astı kaşlarını çattı.

68/51»68/52
23
Sonunda hakikate sırtını döndü ve kibirlendi.

40/56
24
Ve şöyle dedi: – Bu eskiden beri anlatıla gelen sihirden ibarettir.

16/103 - 21/3»21/8
25
Sonuçta beşer sözünden başka bir şey değildir.

7/203 - 10/13»10/17
26
Bilin ki ben onu Sekar’a atacağım.

83/3»83/17
27
Sekar nedir bilir misin sen?

66/6
28
O, içine atılanın yakmadık yerini bırakmaz, fakat yine de onu salıvermez.

23/99»23/108
29
Derileri durmadan yakıp kavurur.

4/56
30
Onun on dokuz bekçisi vardır.

66/6 - 39/71
31
Biz cehennem bekçilerini yalnızca meleklerden yaptık. Onların sayısını kâfirler için sadece bir fitne yaptık ki kendilerine vahiy verilenlerin bilgileri sağlamlaşsın, müminlerin de imanı artsın. Böylece kitap ehli ve müminler bütün kuşkulardan arınsın. Buna mukabil akılları karışık hastalıklı olanlar ve gerçekleri örtbas eden kâfirler “Allah bu misali vermekle ne yapmak istiyor” desinler. İşte Allah böylece dileyeni sapkınlıkta bırakır, dileyeni de doğru yoluna iletir. Aslında Rabbinin görevli meleklerinin sayısını sadece kendisi bilir. İşte bu beşer için sadece zikir ve bir uyarıdır.

17/105»17/108 - 18/29
32
Aya andolsun ki.

54/1»54/5
33
Dönüp gelen geceye.

81/17»81/18 - 84/18
34
Ve aydınlanan sabaha.

17/12 - 22/61
35
Cehennem çok korkunç bir şeydir.

14/16»14/17 - 67/6»67/12
36
O, insanlar için çok ciddi bir uyarıdır.

14/52 - 76/29
37
Aranızdan hayırda ileri gidenler veya günahkâr olup geri kalanlar için.

3/113»3/114 - 23/61
38
İyi bilin ki herkes yaptıklarının esiri olacak.

27/89 - 77/41»77/44
39
Tabii ki amel defteri sağdan verilenler müstesna.

56/27»56/40 - 90/17»90/18
40
(40-41) Onlar cennetlerde olacaklar ve oradan suçlulara soracaklar.

7/50»7/51
41
(40-41) Onlar cennetlerde olacaklar ve oradan suçlulara soracaklar.

7/50»7/51
42
– Nedir sizi Sakara/cehenneme sürükleyen?

36/59»36/64
43
– Biz Allah ile bağımızı koparıp namaz kılmazdık.

18/100»18/105
44
– Fakir fukarayı doyurmazdık.

9/75»9/76 - 36/47
45
– Alay edenlere biz de katılırdık.

4/140 - 6/68
46
– Hesap gününü yalan sayardık.

13/5 - 45/34»45/35
47
– Ta ki ölüm kapımızı çalıncaya kadar.

6/26»6/28 - 23/99»23/108
48
Artık aracıların şefaati onlara bir yarar sağlamayacak.

7/53 - 26/100»26/103
49
Onlara ne oluyor ki bu öğütlerden yüz çeviriyorlar?

23/70 - 43/78
50
Ürkmüş yaban eşekleri gibi niye bu Kuran’dan kaçıyorlar.

7/175»7/176
51
Hem de aslandan ürküp/korkan kaçan yaban eşekleri gibi.

23/66
52
Hem bu vahiyden kaçıyorlar hem de kendilerine özel hitap eden vahiyler istiyorlar.

4/153 - 17/90»17/94
53
Hayır, aksine onlar ahireti hesaba katmıyorlar.

6/29 - 44/35
54
Gerçek şu ki bu Kuran bir öğüt ve uyarıdır.

6/36 - 18/29
55
Öğüt almak isteyen kimseye.

10/57 - 14/52
56
Allah dilemiş bu Kuran’ı indirmiş öğüt alasınız diye. Çünkü sorumluluğunu yerine getiren de uyarı için vahiy indiren de O’dur, bağışlamaya en ehil olan da O’dur.

4/165 - 6/156»6/157 - 20/133»20/134

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi