Kur'an - Allahın Hadisi logo

105. FİL Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 5 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Bilmez misin (Kâbe’yi) yıkmaya gelen fil ordusuna Rabbin neler etti?

3/160 - 5/11
2
Onların kurdukları tuzakları kendi başlarına geçirmedi mi?

13/42 - 14/46
3
(3-4) Onların üzerine pişmiş çamurdan taşlar atan kuş sürülerini göndermedi mi?

14/13 - 27/58
4
(3-4) Onların üzerine pişmiş çamurdan taşlar atan kuş sürülerini göndermedi mi?

14/13 - 27/58
5
Sonunda da onları adeta yenmiş ekin yaprakları haline getirmedi mi?

10/103 - 30/47

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi