Kur'an - Allahın Hadisi logo

106. KUREYŞ Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 4 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Bari Kureyş’in birlik ve dirliği hakkı için.

6/63»6/64
2
Yani onların kışın ve yazın yaptıkları ticari yolculuğunun güvenliği hakkı için.

5/11 - 34/15»34/18
3
Kulluğu şu Beytin/Kâbe’nin Rabbine tahsis etsinler.

1/4 - 6/162»6/165 - 27/91
4
Ki onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve her türlü korkudan güvende kılmıştır.

11/6 - 16/51»16/56 - 48/2

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi