Kur'an - Allahın Hadisi logo

72. CİN Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 28 Ayetten Oluşmaktadır.
1
De ki: -Bana, cinlerden bir topluluğun Kuran’ı dinleyip kendi toplumlarına giderek şöyle dedikleri vahyedildi:

46/29»46/32
2
– Bu Kuran dosdoğru yolu gösterdiği için biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak ederek şirk koşmayacağız.

6/130 - 51/56
3
– Şu bir gerçek ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O eş ve çocuk edinmemiştir.

6/101 - 19/35 - 39/4
4
– Meğer bizim beyinsiz, Allah hakkında asılsız şeyler söylüyormuş.

6/112»6/114 - 10/17
5
– Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asılsız şeyler söylemeyeceklerini zannederdik.

2/78 - 11/18»11/19
6
– Gerçi birtakım insanlar cinlerden birilerine sığınıyor bu da onların azgınlığını artırıyor.

37/158 - 55/31»55/33
7
– İşte o insanlar da sizin gibi, Allah’ın hiç kimseyi yeniden diriltemeyeceğini, hiç kimseyi elçi olarak göndermeyeceğini zannederlerdi.

40/35
8
– Biz, bilgi çalmak için göklere erişmek istedik fakat onun, güçlü bekçiler ve alev toplarıyla donatılmış olduğunu gördük.

15/16»15/17 - 21/32
9
– Hâlbuki vaktiyle biz gizli bilgiler edinmek için gökyüzünün bazı yerlerine otururduk. Şimdi ise oradan kim haber çalmaya kalkışacak olsa hemen yakıcı bir alev topuyla karşılaşıyor.

37/6»37/10 - 41/12
10
– Doğrusu yeryüzündekiler hakkında şer mi murat edilmiş yoksa Rabbleri onları doğru yol bilincine ulaştırmayı mı murat ediyor? Biz bilmiyoruz.

6/188 - 27/65
11
– Nitekim bizden iyi olanlar da var, öyle olmayanlar da var. Biz, farklı farklı yollarda yürümekteyiz.

2/177 - 39/33
12
– Artık kesinkes anladık ki biz yerde Allah’ın gücüne asla karşı koyamayız ve ondan asla kaçıp kurtulamayız.

19/68»19/72 - 51/56
13
– Evet biz hidayet kaynağı Kuran’ı dinledik ve iman ettik. Her kim Rabbine inanır ve mümin olursa artık o, mükâfatının eksik olmasından veya haksızlığa uğramaktan asla endişe etmez.

3/193 - 68/52
14
– İçimizden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapmış olanlar da. Teslim olanlar, işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır.

16/102 - 27/81
15
Sapanlara gelince, işte onlar da cehenneme odun olacaklar.

2/24 - 15/43»15/44
16
Eğer onlar doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur yağdırır ve bolca nimete gark ederdik.

2/120 - 30/48»30/49 - 42/28
17
Ve bu nimetlerle onları sınardık. Kim Rabbinin zikrinden/Kuran’dan yüz çevirirse bilsin ki Rabbi onu katlanması zor bir azaba çarptırır.

22/11 - 89/15»89/20
18
İyi bilin ki mescitler yalnızca Allah’ındır. O halde Allah ile aranıza koyduklarınıza dua ile yalvarıp yakarmayın.

13/14 - 35/40 - 46/4»46/6
19
Hal böyleyken tek bir Allah’a kulluk için davete kalktığında onu etkisiz kılmak için neredeyse birbirlerini ezecek şekilde onun çevresine üşüşüyorlardı.

5/49 - 28/87
20
De ki: – Ben ancak Rabbime dua ile yalvarıp yakarırım ve O’na hiç bir kimseyi ortak ederek şirk koşmam.

6/88 - 39/64»39/66
21
De ki: – Ben, sizi ne doğru yoldan saptırma ne de sizi doğru yola iletme gücüne sahibim.

7/188 - 27/92
22
De ki: – Bu takdirde ne beni Allah’a karşı kimse koruyabilir ne de ben O’ndan başka bir sığınak bulabilirim.

17/73»17/75 - 69/44»69/48
23
– Benim görevim, Allah’tan gelen vahyi size tebliğ etmek böylece bana yüklediği elçilik görevini yerine getirmekten ibarettir. Artık kim Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine isyan ederse bilsin ki böylelerin hakkı ebedi kalmak üzere cehennem ateşini boylamaktır.

5/67 - 13/40 - 24/54
24
Sonunda onlar kendilerine vaat edilen azabı gördüklerinde, yardıma kim daha muhtaçmış ve sayıca kim daha azmış o zaman anlayacaklar.

4/97 - 47/27
25
De ki: – Size vaat edilen azap yakın mı yoksa Rabbim onu bir müddet erteledi mi bilmiyorum.

7/187 - 79/42»79/44
26
– Çünkü geçmişi, geleceği yalnızca Allah bilir ve o gayb bilgisini kimseye bildirmez.

2/255 - 53/32
27
Ancak Allah’ın razı olup seçtiği elçilerine gayb ile ilgili bazı bilgileri vahy ederek bildirir ve O onu getiren (meleğin) önüne ve arkasına gözcüler koyar ki.

3/179
28
Elçilerin, vahyi eksiksiz bir şekilde size ilettiğini ve Rabbinin onları her taraftan kontrol ettiğini ve her şeyi bir bir kaydedip muhafaza ettiğini ortaya koysun.

2/97»2/99 - 25/32 - 26/192»26/201 - 87/6

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi