Kur'an - Allahın Hadisi logo

81. TEKVİR Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 29 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Güneş dürülüp karardığında.

76/6»76/10
2
Yıldızlar, saçılıp dağıldığında.

77/7»77/10 - 82/2
3
Dağlar sökülüp yürütüldüğünde.

20/105»20/107 - 52/10
4
Çok kıymetli gebe develer salıverildiğinde.

89/24 - 92/11
5
Yabani hayvanlar korkudan bir araya toplandığında.

22/2»22/3 - 27/87»27/89
6
Denizler kaynatılıp birbirine karıştırıldığında.

52/6 - 82/3
7
Ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde.

37/19»37/34 - 50/19»50/30
8
Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda.

6/137 - 16/57»16/59
9
Hangi suçtan dolayı öldürüldüğü.

6/137 - 16/57»16/59
10
Amel defterleri açıldığında.

18/49 - 54/52»54/53
11
Gökyüzü bir rulo gibi dürülüp soyulduğunda.

39/67 - 21/104
12
Cehennem körüklenip alevlendirildiğinde.

26/91 - 89/23
13
Cennet yaklaştırıldığında.

39/73»39/74 - 50/31
14
İşte o gün herkes ne hazırladığını bilecek.

2/110 - 59/18
15
Hayır, gündüz gizlenen yıldızlara.

20/130 - 52/49
16
Yörüngelerinde dolaşan gezegenlere.

16/16 - 56/75
17
Kararan geceye.

6/96 - 17/12
18
Ve ağarıp nefes alan sabaha andolsun ki.

7/54 - 22/61
19
Kesinlikle bu Kuran, seçkin bir elçinin getirdiği sözdür.

2/97»2/98 - 26/192»26/197
20
Mutlak hükümranlık makamının sahibi Allah katında itibarlı ve saygın bir konumdadır.

16/102 - 53/1»53/15
21
O, bütün meleklerce sözü dinlenen ve güvenilen biridir.

35/1 - 80/15»80/16
22
Arkadaşınız (Muhammed) cinlerden ilham alan biri değildir.

7/184 - 23/68»23/70
23
Andolsun ki onu, berrak bir ufukta görmüştür.

53/1»53/15
24
O, aldığı gayb bilgilerinin hiç birini gizlemez/bu konuda töhmet altında bırakılamaz.

72/26»72/28 - 96/1»96/4
25
Bu Kuran asla kovulmuş şeytanın sözü de değildir.

17/88 - 26/210»26/211
26
Öyleyse bu hükme nereden varıyorsunuz?

4/82 - 11/13»11/14
27
Bu Kuran ancak tüm toplumlar için bir öğüt ve şeref kaynağıdır.

17/9 - 38/87»38/88
28
Özellikle de sizden doğru yolda yürümek isteyenler için.

4/115 - 6/156»6/157
29
Zaten âlemlerin Rabbi olan Allah bu mesaj ile öğüt almanızı dilemiş siz de dileyin ve uygulayın.

10/57 - 25/30 - 38/67 - 76/30

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi