Kur'an - Allahın Hadisi logo

50. KÂF Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 45 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Kâf, Bu şanlı şerefli olan Kuran’ın değerini bilin!

56/77 - 85/21
2
Kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesini şaşkınlıkla karşıladılar da gerçekleri örtbas eden kâfirler: “Bu gerçekten hayret edilecek bir şey!

7/59»7/64 - 38/3»38/8
3
– Biz öldükten ve toprak olduktan sonra yeniden diriltileceğiz öyle mi? Böyle bir geri dönüş ihtimal dışıdır.” Dediler.

23/82 - 45/24
4
Doğrusu biz toprağın onların cesetlerinden neleri yok edeceğini çok iyi bilmekteyiz, zira bizim katımızda bu konuda korunmuş bir yasa vardır.

34/2 - 57/4
5
Hayır aslında onlar, kendilerine gelen hakikat karşısında yalana sarıldılar. Çünkü onlar tam bir kararsızlık ve şaşkınlık içindeler.

6/25 - 7/40
6
Şimdi onlar üstlerindeki göğe hiç ibret nazarıyla bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina etmişiz ve yıldızlarla nasıl süslemişiz, üstelik orada hiçbir çatlak da yok.

13/2 - 67/3»67/5
7
Yeryüzünü de nasıl yaşam alanı yapıp, oraya sabit ve sarsılmaz dağlar yerleştirmişiz ve orada her çeşit güzel bitkiler yetiştirmişiz.

16/15 - 31/10
8
Bütün bunları Allah’a gönülden yönelen kullar için bir bilinç ve bir öğüt olsun diye yaptık.

10/101 - 24/34
9
Yine biz gökyüzünden bereketli yağmurlar yağdırarak onunla bağlar bahçeler ve hasatlık ekinler bitirdik.

13/3»13/4 - 23/18»23/19
10
Ve sıra salkımlı meyveleriyle dolu iri gövdeli hurma ağaçları bitirdik.

6/99 - 27/60
11
Bunları da kullarımıza rızık olarak yarattık. Ve biz o bereketli yağmur ile ölü toprağa can verdik. Diriliş de işte böyle olacaktır.

7/57 - 22/5»22/6 - 43/11
12
Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semûd halkı da yalanlamıştı.

7/59»7/60 - 7/73»7/79
13
Aynı şekilde Ad, Firavun’un ve Lut’un kardeşleri de.

7/65»7/71 - 27/54»27/58
14
Eyke halkı, Tubba kavmi de. Hepsi de elçilerini yalancılıkla suçladılar sonunda vaat ettiğim ceza gerçekleşti.

11/120 - 24/34
15
Biz ilk yaratış sırasında zorluk mu çektik ki yeniden diriltmekte sıkıntı çekelim aslında onlar yeniden yaratılma hususunda derin bir şüphe içindeler.16
Andolsun ki insanı biz yarattık. Bu yüzden onun içinden nelerin geçtiğini çok iyi biliriz. Zira biz ona şah damarından daha yakınız.

2/255 - 11/5 - 50/38 - 67/13
17
İnsanın sağında ve solunda yaptıklarını kaydeden iki yazıcı bulunmaktadır.

18/49 - 82/10»82/12
18
Ondan bir söz çıkmaya görsün yanında onu kaydeden bir gözcü mutlaka hazırdır.

43/80
19
Ölüm anının sarhoşluğu insanı ölümün acı gerçeği ile yüz yüze getirince ona denir ki: -İşte bu senin köşe bucak kaçtığın şey!

33/13»33/16 - 62/6»62/8
20
Nihayet sura üflenildiğinde de: -İşte bu da vaat edilen azap günü!

39/68»39/74
21
O gün her insanın yanında biri getirmekle, diğeri şahitlikle görevli iki görevli ile huzura gelecektir.

6/26»6/28 - 32/12
22
Ona: -Sen, bu güne karşı gaflet içindeydin, senin perdeni kaldırdık artık bugün her şeyi bütün çıplaklığıyla görüyorsun.

17/13»17/14 - 18/49
23
Yanındaki (sürücü): -Bu, yanımdaki hazırdır, der.

2/165»2/167 - 33/66»33/68
24
Yanındaki meleklere emredilir: – Ne kadar inatçı kâfir varsa atın hepsini cehenneme.

3/131 - 18/100»18/102
25
– İyiliğe engel olanı hak hukuk tanımayan azgını ve insanları şüpheye düşüreni.

57/13»57/15
26
– Ve Allah ile birlikte başka bir ilah edinenleri atın azabın en şiddetli yerine!

38/1»38/10
27
Güdümüne girdiği yoldaşı der ki: – Rabbimiz, onu azdırıp saptıran ben değildim, o zaten kendisi derin bir sapkınlığın içine düşmüştü.

34/31»34/39
28
Allah şöyle buyurur: – Benim huzurumda tartışıp durmayın, ben size bu azabı çok önceden bildirmiştim.

14/21»14/22 - 41/29
29
– Benim katımda verilen söz değiştirilmez. Şunu da iyi bilin ki ben kullarıma asla zulmedip haksızlık yapmam.

43/74»43/78
30
O gün, cehenneme: – Doldun mu, diye soracağız. O da: – Daha var mı? Diyecek.

70/10»70/25
31
Öte yandan cennet, sakınan muttakilerin ayağına getirilecek ve asla uzaklaşmayacak.

26/90
32
Allah’a yönelen ve kendisini kötülüklerden koruyan herkese!

59/9 - 64/16
33
Rahman’a içten derin bir saygı ve bağlılık duyan ve O’na adanmış bir kalp ile gelen herkese vaat edilen işte bu cennettir.

26/89
34
Oraya esenlik/selam ve huzur ile girin. İşte sonsuz hayat bugün başlamıştır.

37/40»37/61
35
Orada arzu ettikleri her şeye kavuşacaklar. Ama katımızda daha fazlası da var.

43/67»43/73
36
Biz önce gelip geçmiş üstelik onlardan daha güçlü ve ülke ülke gezip hâkimiyetler kurmuş nice memleketleri helak ettik. Peki, onlardan hiç kurtulan var mı?

10/13 - 14/44»14/45
37
Şüphesiz bunda, aklıselim olan ve sözü can kulağıyla dinleyip anlayan herkes için alınacak bir öğüt vardır.

12/111
38
Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede yarattık ve hiçbir yorgunluk da duymadık.

32/4 - 57/4
39
Sen onların ileri geri konuşmalarına karşı şimdilik sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini överek tespih et ve yücelt!

6/33»6/34 - 46/35
40
Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O’nu tespih et ve yücelt!

17/79 - 25/63»25/77
41
Bir çağrıcının çok yakın bir yerden herkesin duyacağı şekilde çağıracağı o günle ilgili şu uyarıya kulak ver:

6/36 - 8/21»8/22
42
İnsanlar o gün diriliş gerçeği ile ilgili o müthiş sesi işitecekler. İşte bu yeniden diriliş günüdür.

36/51»36/65
43
Hiç şüphesiz hayat veren de biziz öldüren de, onun için son dönüş de bize olacaktır.

10/31 - 23/80
44
O gün yer yarılıp bağrını açacak ve insanlar kabirlerinden süratle çıkacaklar. İşte bu diriltme ve toplama bizim için çok kolay olacaktır.

82/1»82/19
45
Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onları zorla inandıracak değilsin. Öyleyse sen benim tehdidimden korkanlara Kuran ile öğüt vermeye devam et!

6/19 - 21/45 - 87/9»87/10

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi