Kur'an - Allahın Hadisi logo

44. DÛHAN Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 59 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Hâ Mîm.2
Hak ve hakikati apaçık ortaya koyan bu kitaba and olsun ki.

4/174 - 6/114 - 11/1»11/2
3
Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Çünkü ta baştan beri uyaran biz idik.

97/1»97/5 - 18/1»18/3
4
O gecede (Kuran’ın inmesiyle) hikmetli her iş batıldan ayrılmıştır.

47/1»47/3
5
Katımızdan konulan bir yasa gereği, elçileri biz bunun için gönderdik.

16/36 - 35/24 - 18/55
6
Rabbinin rahmetinin bir gereği olarak. Şüphesiz O’dur her şeyi işiten ve her şeyi bilen.

6/155 - 7/204
7
Yani göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbinin rahmeti. Eğer gerçekten inanmak isterseniz bu böyledir.

13/16 - 18/14
8
Zira O’ndan başka ilah yoktur. Yaşatan da öldüren de O’dur. O, sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir/sahibidir.

2/255 - 10/31 - 11/61 - 23/80
9
Ne var ki onlar hala şek ve şüphe bataklığında oyalanıp duruyorlar.

10/94 - 14/10 - 57/14
10
Öyleyse sen, gökyüzünü yoğun bir dumanın kaplayacağı o günü bekle!

21/97 - 54/1»54/4
11
Bütün halkı bürüyecek bir duman. İşte budur acıklı azap!

27/87 - 39/68
12
Onlar “Rabbimiz ne olur bu azabı bizden kaldır, biz artık iman edeceğiz” diye yalvaracaklar.

23/99»23/108 - 32/12
13
Onlar nerde öğüt almak nerde! Hâlbuki kendilerine hakikati apaçık ortaya koyan bir elçi gelmişti de.

6/26»6/28 - 7/50»7/54
14
Sonra ondan yüz çevirmişler ve: – Öğretilmiş deli! Demişlerdi.

7/184»7/185 - 23/68»23/70
15
Şimdi biz kısa süreliğine bu azabı kaldırsak siz hemen eski halinize geri döneceksiniz.

43/46»43/52 - 21/58»21/70
16
İyi bilesin ki biz o büyük darbeyi vurduğumuz gün onları hak ettikleri şekilde cezalandıracağız.

39/53»39/60 - 50/20
17
Nitekim biz onlardan daha önce de Firavun halkını sınamıştık. Onlara da saygın bir elçi gelmiş ve şöyle demişti.

10/83 - 40/23»40/50
18
Bana gelin ey Allah’ın kulları! Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

21/25 - 42/13
19
– Ve Allah’a karşı büyüklenmeyin. Zira ben size apaçık bir delil ile geldim.

7/104»7/110
20
– Beni taşlayarak öldürmenizden sizin de Rabbiniz benim de Rabbim olan Allah’a sığındım.

40/26
21
Eğer bana inanmıyorsanız bari yolumdan çekilin.

40/23»40/50
22
Musa: "İşte bunlar, günaha batmış bir topluluk” diyerek Rabbine yalvarmıştı.

10/88
23
Allah da buyurdu ki: - Kullarımı geceleyin alıp yola çık unutmayın mutlaka takip edileceksiniz!

10/89»10/92
24
Sen denizi rahat bir şekilde geç ve yolu öylece bırak. Şu kesin ki o ordu mutlaka boğulacak.

10/88»10/92
25
Onlar arkada neler bıraktılar neler! Nice bağlar bahçeler ve nice pınarlar.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
26
Nice ekili bahçeler ve nice güzel konaklar.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
27
Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
28
Evet onlar işte böyle yok olup gittiler. Biz bunların hepsini başka topluma bıraktık.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
29
Onların ardından ne gök ağladı, ne de yer! Ne de cezaları ertelendi.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
30
And olsun ki biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtarmıştık.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
31
Yani Firavun’dan. Çünkü O hak hukuk tanımayan bir zorbaydı.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
32
And olsun ki biz onları ilahi bir bilgiyle/vahiyle diğer milletlerin içerisinden seçmiştik.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
33
Yine biz onlara, her biri aşikâr bir imtihan vesilesi olan nice ayetler vermiştik.

7/104»7/110 - 10/88»10/92 - 44/19»44/33
34
Bunlar ise tutmuşlar şöyle diyorlar:35
– Biz bir kere öldük mü iş biter. Öyle tekrar diriltilecek değiliz.

13/5 - 23/34»23/37
36
Eğer doğru söylüyorsanız haydi ölmüş gitmiş atalarımızı geri getirin.

27/67»27/68 - 37/16»37/17
37
Onlar mı daha güçlü, yoksa günaha gömülüp gittiği için hepsini helak ettiğimiz Tubba kavmi ve ondan önceki toplumlar mı?

10/13 - 22/45
38
Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye boşu boşuna yaratmadık.

21/16»21/17
39
Biz onları sadece yüce bir amacı gerçekleştirmek için yarattık ancak insanların çoğu bunu bilmez.

11/7 - 67/2
40
Hiç şüphe yok ki iyi ile kötünün ayrılacağı gün tüm insanların toplanacağı gündür.

36/52»36/66
41
O gün, ne bir dostun dostuna faydası dokunacak ne de herhangi bir yerden kendilerine yardım ulaşacak.

6/94 - 31/33
42
Allah’ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O’dur gücü sonsuz olan ve rahmetine sınır olmayan.

3/185 - 6/16
43
Şu bir gerçektir ki zakkum ağacı.

37/62»37/68
44
Günahkârın yemeğidir.

7/50»7/51 - 57/14
45
Erimiş maden misali karınlarda kaynar.

18/29
46
Kaynar suyun kaynadığı gibi.

56/51»56/56
47
Ve bir ses: – Tutun onu, alevlerin tam ortasına atın.

25/13 - 40/70»40/73
48
Sonra da azap olarak başından aşağı kaynar suyu dökün.

56/51»56/56
49
– Şimdi tat bakalım bu azabı! Hani sen hatırlı saygın biri idin!

7/35»7/40
50
İşte bu, sizin ta baştan beri bir türlü inanmadığınız azabın ta kendisi.

22/5 - 22/55
51
Öte yandan kendilerini günahlardan koruyanlar ise, onlar güvenli bir konumda bulunacaklar.

21/101»21/103
52
Cennetteki bahçelerde ve pınar başlarında.

51/15»51/23
53
İnce atlaslardan ipekli sırmalı kumaşlardan elbiseler giyecek ve karşılıklı oturup sohbet edecekler.

18/30
54
İşte böyle, biz onları değerli olanlarla eşleştireceğiz.

2/25 - 52/20
55
Orada güven içinde istedikleri her meyveyi bulacaklar.

43/68»43/73
56
Onlar orada önceki ölümden başka bir ölüm tatmayacaklar. Ve Allah onları alevlerin azabından korumuştur.

37/40»37/61
57
Rabbinden bir lütuf/ikram olarak. İşte en büyük kurtuluş da budur.

41/30»41/36
58
Düşünüp ibret alsınlar diye bu Kuran’ı senin dilin ile kolaylaştırdık.

19/97 - 41/44
59
Şimdi bekle gör onların başına neler geleceğini zaten onlar da senin başına gelecekleri bekliyorlar.

11/39 - 25/42 - 102/1»102/8

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi