Kur'an - Allahın Hadisi logo

90. BELED Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 20 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Ötesi yok, işte ben yemin ediyorum bu beldeye.

25/7»25/10 - 93/1»93/11
2
Ki sen de bu beldenin şerefli bir sakinisin.

3/96 - 94/1»94/8
3
O babaya ve o oğula ki.

2/124»2/134 - 6/83»6/90
4
Biz insanı meşakkatlere dayanıklı yarattık.

3/195 - 13/22
5
Şimdi bu insan kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

18/49 - 86/4
6
– Bir de kalkmış “Ben bu uğurda yığınla servet harcadım” diyor.

28/76»28/82 - 39/49
7
O, kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

57/4 - 58/7
8
Peki biz ona görmesi için iki göz vermedik mi?

16/78 - 67/23
9
Konuşabilmesi için de bir dil, iki dudak vermedik mi?

3/6 - 22/5»22/6
10
Yine ona biri eğri diğeri doğru iki de yol göstermedik mi?

17/9»17/10 - 76/1»76/6
11
Ama ne var ki o, sarp yokuşu aşamadı.

28/77 - 89/15»89/24
12
Sarp yokuş nedir sen bilir misin?

2/155»2/156 - 34/39
13
O, özgür olmayanı özgürlüğüne kavuşturmaktır.

2/177 - 4/36
14
Veya kıtlık zamanında bir fakiri doyurmaktır.

76/7»76/24
15
Mesela yakınında olan bir yetimi.

4/2»4/6
16
Veya yurtsuz yuvasız bir düşkünü.

89/15»89/24
17
Sonra da iman edip, birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

3/104 - 103/1»103/3
18
İşte amel defterini sağ tarafından alacak bunlardır.

69/18»69/24 - 84/6»84/9
19
Ayetlerimize inanmayan kâfirler ise, amel defterini sol tarafından alacaklar.

56/41»56/69 - 84/10»84/23
20
Onların cezası üzerlerine kapılarının sımsıkı kapatıldığı ateşe atılmaktır.

32/18»32/20 - 35/37 - 40/47»40/50

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi