Kur'an - Allahın Hadisi logo

55. RAHMAN Suresi , Medine'de Nazil Olan Bu Sure 78 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Rahman.

13/30 - 21/42 - 67/29
2
Kuran’ı O öğretti.

38/29 - 73/4
3
İnsanı O yarattı.

16/4 - 21/30 - 22/5
4
İnsana düşüncesini ifade etmeyi O öğretti.

30/22 - 51/23
5
Güneş ve ay O'nun belirlediği bir yasaya/hesaba göre hareket eder.

10/5 - 13/2
6
Bitkiler ve ağaçlar da O'nun yasasına uygun olarak hayat sürerler.

7/54 - 13/15 - 16/48
7
O, gökyüzünü yükseltti ve kâinatta şaşmaz bir denge ve düzen kurdu.

13/2 - 54/49
8
Sakın adalet ölçüsünden şaşıp haddinizi aşmayın.

6/152 - 83/1»83/4
9
Ve dengeyi adaletle ayakta tutun sakın dengeyi bozmayın.

7/85 - 17/35
10
O, yeryüzünü bütün canlıların ayağının altına serdi.

2/22 - 40/64
11
Orada envai çeşit meyveler, salkım saçak hurma ağaçları.

6/99 - 13/3»13/4
12
Ve filizlenen danelerle mis kokulu bitkiler ve çiçekler vardır.

26/7
13
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

2/172
14
O, İnsanı iyice pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yarattı.

15/26
15
Cinleri ise dumansız bir ateşten yarattı.

15/27
16
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

7/10
17
O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

26/28 - 73/9
18
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz.

7/189
19
O, İki büyük su kütlesini birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.

25/53
20
Fakat aralarında birbirine karışmasına engel olan bir perde vardır.

27/61
21
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz.

80/17»80/23
22
Bu denizlerden inci ve mercan çıkar.

35/12
23
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

14/32»14/34
24
Denizlerde yüzen dağlar gibi gemiler de O’nun yasasına göre hareket eder.

10/22 - 30/46
25
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

8/26
26
Yeryüzünde bulunan bütün canlılar fanidir.

28/88
27
Baki olan kudret ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır.

14/2 - 53/31»53/32
28
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

14/37
29
Göklerde ve yerde varlıkların hepsi ihtiyaçlarını O'na arz ederler. O her an bir işte/yaratma halindedir.

2/186 - 40/60
30
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

16/14
31
Ey sorumluluk yüklenen iki varlık! Yakında sizin de hesabınızı göreceğiz.

50/16»50/37
32
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

16/78
33
Ey cin ve insan toplulukları, eğer göklerin ve yerin ötelerine geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi geçin! Fakat böyle bir gücünüz yok asla geçemeyeceksiniz Ancak gerçek bir bilgi ve güç ile geçebilirsiniz.

15/16»15/17 - 37/6»37/10
34
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

16/114
35
Böyle bir şeye kalkışsanız üstünüze ateşten yalın bir alev kıpkızıl bir duman gönderilir de hiçbiriniz kendinizi koruyamazsınız.

67/5 - 72/1»72/10
36
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

22/36
37
Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kırmızı bir gül rengini aldığında haliniz nice olur?

70/8»70/9 - 84/1»84/2
38
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

23/78
39
İşte o gün insanlara ve cinlere günahlarıyla ilgili soru sormaya gerek kalmaz.

23/104»23/108 - 30/57
40
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

25/62
41
Zira suçlular o gün simalarından tanınacak, yaka paça edilip cehenneme atılacaklar.

10/26»10/27 - 67/27
42
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

27/19
43
Onlara; “İşte sizin gibi suçluların yalanladığı cehennem budur” denilir.

43/74»43/80
44
Ve onlar orada cehennem ile kaynar su arasında mekik dokuyacaklar.

40/47»40/50
45
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

27/40
46
Rabblerinin huzuruna çıkıp hesap verme endişesiyle yaşayanlara iki cennet vardır.

36/55»36/59 - 39/73»39/74
47
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

27/73
48
Her iki cennet de çeşit çeşit rengârenk ağaçlarla kaplıdır.

43/67»43/73 - 54/54»54/55
49
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

28/73
50
O iki cennette şırıl şırıl akan iki pınar vardır.

4/57 - 13/23»13/24
51
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

29/17
52
Yine o iki cennette her meyveden çift çift vardır.

37/40»37/42 - 38/49»38/51
53
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?54
Cennetlikler orada parlak atlastan minderlere kurulacaklar. Her iki cennetin meyveli ağaçları dallarını kendilerine sarkıtacak.

44/51»44/55 - 52/22
55
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

6/46
56
O cennetlerde bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş, onlardan önce hiç bir insan ve cinin dokunmadığı eşler vardır.

2/25 - 56/22»56/37
57
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

36/33»36/34
58
Onlar adeta yakut ve mercan gibidirler.

3/15 - 78/33
59
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

36/71»36/73
60
İyiliğin/tevhit ve imanın karşılığı, iyilikten/cennetten başka ne olabilir?

77/41»77/44
61
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

2/29
62
O iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

9/20»9/22
63
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

31/10»31/12
64
Bu iki cennetin de her tarafı yemyeşildir.

13/35 - 14/23
65
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

32/9
66
Bu iki cennette de fışkıran iki pınar vardır.

16/31 - 18/31
67
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

34/15
68
Yine bu iki cennette çeşit çeşit meyve, hurma ve nar ağaçları vardır.

47/15
69
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?70
Bu cennetlerde iyi huylu güzeller vardır.

41/30»41/31
71
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

35/12
72
Otağlar içinde onları bekleyen eşler vardır.

56/35»56/37 - 37/48»37/49
73
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

39/6
74
Onlara daha önce ne bir insan nede bir cin eli dokunmuştur.

44/54
75
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

40/61
76
Yeşil atlastan yastıklara yaslanıp muhteşem halılar üzerinde oturacaklar.

56/35»56/37 - 37/48»37/49
77
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz”.

56/68»56/70
78
Azamet ve sonsuz ikram sahibi Rabbinin ismi ne yüce bir bereket kaynağıdır!

2/255 - 59/22»59/24

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi