Kur'an - Allahın Hadisi logo

83. MUTAFFİFÎN Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 36 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Yazıklar olsun ölçü ve tartıda hile yapanlara!

7/85
2
Onlar insanlardan bir şey alırken tam ölçüp tartarlar.

17/35 - 55/7»55/9
3
Fakat kendileri onlara ölçüp tartarken eksik verirler.

6/152
4
Şimdi bunlar, yeniden diriltileceklerini düşünmüyorlar mı?

6/31 - 25/11
5
Büyük bir günde.

31/33 - 82/18»82/19
6
O gün bütün insanlar hesap vermek üzere âlemlerin Rabbinin huzurunda ayakta olacaklar.

2/203 - 39/70 - 42/45
7
Hayır öyle değil! Şüphesiz günahkârların amel defterleri siccindedir.

18/48 - 38/55»38/58
8
Siccin nedir sen bilir misin?

18/49
9
Her şeyin sayılıp dökümünün yapıldığı bir sicildir.

54/52»54/53 - 58/6
10
Bu gerçek karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!

7/53 - 10/27
11
Onlar hesap gününü yalanlayanlardır.

11/7 - 13/5
12
Zira hesap gününü haddi aşan günahkârdan başkası yalanlamaz.

6/29 - 17/49»17/52
13
Ona ayetlerimiz okunduğu zaman “Bunlar eskilerin masallarıdır” derler.

16/24 - 23/82»23/83
14
Gerçek şu ki yaptıkları kötülükler kalplerini paslandırmış, vicdanlarını karartmıştır.

2/81 - 63/1»63/4
15
Hayır! O gün onlar Rabblerinin rahmetinden büsbütün mahrum kalacaklar.

3/88 - 7/50»7/53
16
Sonra da cehennemi boylayacaklar.

32/18»32/20 - 39/71»39/72
17
Sonra da kendilerine "Yalana sarılıp inanmadığınız cehennem işte budur" denilecek.

32/12»32/14 - 45/34»45/35
18
Hayır hepsi böyle değil, iyilerin amellerinin kaydı da illiyyundadır.

2/177 - 38/28
19
İlliyyun’un ne olduğunu sen bilir misin?

21/94 - 40/40
20
Her şeyin sayılıp dökümünün yapıldığı bir sicildir.

18/49 - 69/18
21
İlliyyun Allah’a yakın olan meleklerin gözetimindedir.

54/54»54/55 - 56/7»56/12
22
O gün iyiler nimetler içinde olacaklar.

39/73»39/74 - 43/67»43/73
23
Tahtlara kurulmuş vaziyette güzellikleri seyre dalacaklar.

18/31 - 36/55»36/58
24
Onlara bakınca yüzlerinde sonsuz mutluluğun parıltısını görürsün.

3/104»3/107 - 10/26
25
Onlara, ağızları mühürlü kaplarla halis içecekler sunulacak.

52/21»52/23 - 56/18»56/20
26
İçildikten sonra ağızda misk kokusu bırakan içecekler. İmrenenler işte buna imrensinler!

21/90 - 37/40»37/61
27
O nefis içeceğin karışımında tesnim vardır.

38/51 - 56/17»56/19
28
Tesnim, Allah’a yakın olanların içeceği bir pınardır.

36/55»36/58 - 54/54»54/55
29
Evet günah bataklığına batmış olanlar bir zamanlar iman edenlere gülüyorlardı.

9/79 - 11/38 - 23/109»23/110
30
Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş göz ediyorlardı.

2/13»2/14 - 28/38
31
Yandaşlarının yanına vardıkları zaman da onlara yaptıklarını zevkle anlatıp alay ediyorlardı.

2/75»2/76 - 53/59»53/61
32
Müminleri her gördüklerinde de: -İşte bunlar sapık ve şaşırmış, diyorlardı.

2/212 - 67/6»67/12
33
Hâlbuki onlar müminler hakkında karar verme makamına atanmış değillerdi.

2/135 - 4/123
34
İşte bugün de iman edenler kâfir olanlara gülüyorlar.

7/50»7/53 - 37/20»37/39
35
Tahtlarına kurulmuş onların perişan halini seyrediyorlar.

15/47 - 37/40»37/61
36
Nasıl! Kâfirler yaptıklarının mükâfatını tam olarak almışlar değil mi?

7/40 - 23/99»23/108 - 40/47»40/50

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi