Kur'an - Allahın Hadisi logo

61. SAF Suresi , Medine'de Nazil Olan Bu Sure 14 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi de Allah’ın koyduğu yasaya boyun eğdiler ve ona göre hareket ettiler. Zira O’dur mutlak kudret ve güç sahibi ve her hükmü doğru olan.

7/206 - 16/49
2
Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz?

2/177 - 33/70
3
Yapmayacağınız şeyleri söylemek Allah katında çok büyük bir nefretle karşılanır.

2/44 - 17/34
4
Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda, tuğlaları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi tek yürek, tek saf halinde savaşanları sever.

3/200 - 4/71
5
Hani bir zamanlar Musa, kavmine demişti ki: Ey kavmim, benim Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu iyi bildiğiniz halde neden bana eziyet ediyorsunuz? Onlar sapınca, Allah da onların kalplerini kaydırdı. Zira Allah, doğru yoldan sapanları emellerine ulaştırmaz.

7/131 - 10/88»10/89 - 33/69
6
Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, elbet benden önceki Tevrat’ta olan hakikatleri tasdik eden ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki elçiyi müjdeleyen Allah’ın size gönderdiği elçisiyim. Fakat İsa onlara apaçık belgelerle gelince: – Bu, apaçık bir sihirdir, demişlerdi.

5/116»5/117 - 7/157
7
İslam’a davet edildiği halde, uydurduğu yalanı Allah’a isnat eden kimseden daha büyük bir zalim kim olabilir? Allah bu iftiracıları amaçlarına ulaştırmaz.

3/85 - 6/125 - 39/22
8
Onlar uydurdukları yalanlarla Allah’ın nurunu/tevhit dinini söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, bu kâfirlerin hoşuna gitmese de nurunu/tevhid dinini tamamlayacaktır.

9/32 - 10/17
9
Zira ortak koşan müşriklerin hoşuna gitmese de gerçek tevhit dinini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak için elçisini hak din ve doğru yol rehberliği ile gönderen Allah’tır.

6/93 - 9/33 - 11/18»11/19
10
Ey iman edenler! Size, acıklı bir azaptan kurtulmanızı sağlayacak kârlı bir ticaret yolu göstereyim mi?

9/111 - 30/39
11
Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine inanıp güvenmeniz, mallarınız ve canlarınızla Allah davası uğrunda cihat etmenizdir. Eğer bilirseniz bu sizin için mutlak hayırlıdır.

9/20»9/22 - 49/15
12
Bu sayede Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi tabanından ırmakların çağladığı cennetlere, Adn cennetindeki muhteşem köşklere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.

3/195 - 39/35
13
Sizi mutlu ve memnun edecek bir nimet daha var! Allah’tan bir yardım ve yakın bir zafer! Müminlere işte bunu müjdele!

9/124 - 18/1»18/3
14
Ey iman edenler! Allah’ın davasının destekçileri olun! Tıpkı Meryem oğlu İsa’nın havarilerine; “Allah’ın davasında benim destekçilerim kimdir?” Dediğinde havarilerin; “Allah’ın davasının destekçileri biziz" diye karşılık vermeleri gibi. Sonuçta İsrailoğullarından bir kısmı iman etti, bir kısmı da inanmayarak kâfir oldu. Ama biz düşmanları karşısında iman edenleri destekledik. Böylelikle üstün gelenler bunlar oldu.

3/51»3/53 - 47/7 - 59/8

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi