Kur'an - Allahın Hadisi logo

52. TÛR Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 49 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Sina’daki kutsal dağa.

95/2
2
(2-3) İnce deriler üzerine satır satır yazılan Kitaba/Kuran’a İlahi Vahye.

95/1
3
(2-3) İnce deriler üzerine satır satır yazılan Kitaba/Kuran’a İlahi Vahye.

95/1
4
Mamur beyte/Kâbe’ye.

2/125»2/126
5
Yükseltilmiş tavan gökyüzüne.

13/2
6
Dalgalanıp kabaran denize andolsun ki.

81/6 - 82/3
7
Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

10/52»10/56
8
Ve onu önleyebilecek hiçbir güç de yoktur.

6/134 - 53/57»53/58
9
O gün gök öyle bir sarsılacak ki.

25/25 - 55/37
10
Dağlar harekete geçip öyle bir yürüyecek ki.

18/47 - 20/105»20/107
11
İşte o gün yalana sarılanların vay haline!

77/1»77/50
12
Ki onlar, içine düştükleri bataklıkta debelenip duruyorlar.

21/38»21/39
13
Onlar o gün itile kakıla cehennem ateşine atılacaklar.

26/91»26/103 - 50/19»50/24
14
Yalan diye kestirip attığınız ateş işte budur!

36/52
15
Peki bu da mı sihir? Ne o yoksa siz bunu da mı göremiyorsunuz?

11/7 - 17/45»17/52
16
Haydi bakalım girin oraya! Buna ister sabredin isterse sabretmeyin sizin için sonuç değişmez zira siz sadece yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz.

39/71»39/72
17
Buna karşılık Allah’a karşı gelmekten sakınan muttakiler cennetlerde ve tarifsiz nimetler içinde olacaklar.

43/67»43/73
18
Onlar Rablerinin kendilerine bahşettiği nimetler içinde yaşayacaklar. Zira Rableri onları alevli cehennem azabından koruyacak.

76/11
19
Onlara, “Yaptıklarınızın karşılığı olarak bu nimetlerden afiyetle yiyin için!” Denilecek.

39/73»39/74
20
Onlar sıra sıra dizilmiş tahtlara kurulacaklar. Biz onları değerli olanlarla eşleştireceğiz.

52/24
21
İman edenler ile o iman yolunda onları izleyen nesillerini cennette buluşturacağız. Böyle yapmakla atalarının amellerinden bir şey eksiltmiş olmayacağız zira herkesin akıbeti kendi kazancına bağlıdır.

13/20»13/24 - 74/38»74/48
22
Biz onlara cennette canlarının çektiği meyvelerden ve etlerden bol bol vereceğiz.

2/25 - 47/15
23
Onlara orada dolu kâselerle içecek sunulur, fakat içtiklerinden dolayı onlar ne saçmalayacaklar ne de günaha girecekler.

37/40»37/61
24
Sedefe dizilmiş inci gibi pırıl pırıl gençler hizmet için onların etrafında pervane olacaklar.

56/17»56/18 - 76/19
25
Karşı karşıya sohbet ederlerken birbirlerine soracaklar:

37/40»37/61
26
– Biz, çoluk çocuğumuzla beraberken sonumuz ne olacak diye endişe edip tir tir titrerdik.

13/21 - 24/37
27
– Allah bize lütufta bulundu ve bizi yakıp kavuran azaptan muhafaza buyurdu.

4/174»4/175
28
– Zaten biz önceden de sadece Allah’a dua ile yalvarıp yakarıyorduk. Gerçekten Allah, sınırsız bir iyilik sahibi ve sonsuz bir rahmet kaynağı imiş,

6/12 - 15/49
29
– Sen, öğüt vermeye devam et zira sen Rabbinin nimet ve lütfuna mazhar olmuş birisin onun için sen ne bir kâhinsin ne de cinlerden ilham alan dengesiz bir kişi.

51/55 - 87/9»87/10
30
Yoksa onlar senin için; “Bu bir şair, bekleyelim bakalım feleğin sillesini ne zaman yiyecek” diyorlar öyle mi?

36/69»36/70
31
De ki: – Siz bekleyin bakalım, ben de sizin başınıza gelecekleri bekliyorum.

9/24 - 11/93
32
Yoksa onlara, bunu kendi savruk akılları mı telkin ediyor? Yoksa onlar, azgın bir toplum mudur?

9/97 - 43/5
33
Yoksa Kuran’ı Allah adına kendisi uydurup söylüyor mu diyorlar? Hayır, aslında onlar iman etmeye yanaşmıyorlar.

10/37»10/38 - 11/13
34
Eğer iddialarında samimi iseler Kuran’ın benzeri bir hadis de onlar getirsinler de görelim.

17/88
35
Yoksa onlar, hiç bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar; yoksa yaratıcı kendileri midir?

16/17 - 46/4»46/6
36
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Yok, onlar Allah’ın sınırsız kudretini kavrayabilmiş değiller.

10/39
37
Yoksa Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde de bundan dolayı mı bütün gücün kendilerinde olduğunu sanıyorlar?

15/21 - 63/7
38
Yoksa merdivenleri var da onunla göğe çıkıp vahyi mi dinliyorlar? Eğer öyleyse haydi açık ve inandırıcı bir belgeyle dinlediklerinden bir şey ortaya koysunlar da görelim.

26/210»26/212
39
Kız çocukları Allah’ın oğlan çocukları onların öyle mi?

16/57»16/58
40
Yoksa sen bu tebliğ karşılığında onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı?

25/56»25/57
41
Yoksa onlar vahiy kaynaklı bir bilgiye sahipler de buna dayanarak mı ahkâm kesiyorlar?

21/24 - 27/64
42
Yoksa onlar sana tuzak mı kuruyorlar? Şunu iyi bilsinler ki tuzağa asıl düşecek olanlar o kâfirlerdir.

8/30 - 27/48»27/51
43
Yoksa onların Allah’tan başka bir ilahları mı var? Allah, onların ortak edinip şirk koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir.

19/81 - 36/74»36/75
44
Eğer, onlar gökten bir parçanın üstlerine düşmekte olduğunu görseler “Bunlar üst üste yığılmış bulut kümesidir” derler.

17/92 - 26/187
45
O halde, sen onları dehşetten kendilerini kaybedecekleri günle karşılaşıncaya kadar kendi hallerine bırak.

3/178
46
O gün tuzakları kendilerine bir yarar sağlamayacak ve hiçbir yerden yardım da göremeyecekler.

[ayet]37/23/ayet]»37/25
47
Hiç kuşku yok ki bu zalimlere bundan başka yakın bir azap daha var, fakat onların hiçbiri bunu bilmiyor.

13/33»13/34
48
Rabbinin sana yüklediği görevin zorluklarına sabret! Hiç şüphen olmasın ki sen bizim himayemizdesin. Her yeni güne başlarken Rabbini övgü ile tespih ederek şanını yücelt!

6/33»6/34 - 5/67 - [ayet]64-11[/ayet] - 17/111
49
Gecenin bir bölümünde ve yıldızların kaybolduğu vakitte O’nu tespih et O’nun şanını yücelt!

11/114 - 20/130

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi