Kur'an - Allahın Hadisi logo

68. KALEM Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 52 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Nun, kaleme ve onun yazdıklarına yemin olsun ki.

17/9 - 96/4
2
Sen cinlerden ilham alan biri değil, aksine Rabbinin nimetini lütfettiği birisisin.

7/184 - 34/46
3
Sen bu vahyi/Kuran’ı iletmen sayesinde bitmez tükenmez bir ödülü hak ediyorsun.

11/108 - 16/97
4
Hiç şüphe yok ki sen, üstün bir karakter ve muhteşem bir ahlak sahibisin.

21/107 - 94/4
5
Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

11/39 - 25/42
6
Kimmiş akılsız ve dengesiz olan.

2/166»2/167 - 28/66
7
Zira senin Rabbin, kimin kendi yolundan saptığını ve kimin de kendi yolundan gittiğini en iyi O bilir.

6/117 - 28/85
8
Yalanlayanlara sakın boyun eğme!

21/3 - 23/69»23/70
9
Onlar isterler ki sen bu davadan vazgeçip müsamaha gösteresin. Böylece onlar da muhalefetten vazgeçip sana müsamaha gösterip güler yüz göstersinler.

5/48»5/49 - 17/73»17/75
10
Sen şu adamlara sakın boyun eğme! Durmadan yemin eden aşağılık kimselere.

2/224 - 58/14»58/16
11
Sürekli onun bunun ayıbını arayan, söz taşıyıp kovuculuk yapanlara.

4/112 - 24/4»24/17 - 49/11»49/12
12
İyiliğe engel olan, hak hukuk tanımayan, işi gücü günah işlemek olan zorbaya.

9/75»9/76 - 36/47
13
Son derece kaba, üstüne üstlük şımarık olana.

5/49 - 6/56
14
Neymiş! Mal mülk ve evlat sahibiymiş!

8/36 - 48/11
15
Ona ayetlerimiz okununca; “Bunlar eskilerin masalları” der.

16/24 - 46/17
16
Yakında biz onun burnunu sürtüp zelil ve rezil edeceğiz.

43/74»43/80
17
Biz onları tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi sınamaktayız. O bahçe sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ürünlerini devşireceklerine dair and içiyorlardı.

18/23»18/24
18
Fakat Allah’ı hiç hesaba katmıyorlardı.

14/32»14/34 - 16/52»16/57
19
Onlar daha uykudayken Rabbinden gelen bir felaket bahçeyi sarıverdi.

29/40
20
Ve bahçe kapkara bir harabeye döndü.

30/51
21
Sabahleyin erkenden birbirlerine seslendiler:

34/15»34/17
22
– Ürününüzü vakitlice toplamak istiyorsanız haydi bahçeye!

2/267
23
Sonra yola koyuldular ve aralarında şöyle fısıldaşıyorlardı:

89/15»89/19
24
– Sakın ha! Bugün bahçeye bir yoksul gelip de karşımıza çıkmasın.

36/47
25
Evet yoksulların hakkını vermeme azim ve kararlığıyla erkenden yola koyuldular.

51/19
26
Nihayetinde bahçeyi gördüklerinde şaşkınlık içinde: -Biz herhalde yanlış bir yere geldik, dediler.

57/20
27
– Hayır hayır! Her şeyimiz gitmiş biz mahvolmuşuz!

56/63»56/67
28
İçlerinden aklı başında olan: -Ben size Allah’ı hesaba katmanız ve fakir fukaranın hakkını vermeniz gerektiğini söylememiş miydim? Dedi.

2/177 - 4/36
29
Hemen akılları başlarına geldi ve: -Rabbimiz sen yüceler yücesisin biz fakir fukaranın hakkını vermemekle gerçekten kendimize yazık ettik, dediler.

7/5 - 21/11»21/15
30
Sonra döndüler birbirlerini suçlamaya.

11/7
31
– Yazıklar olsun bize, biz gerçekten mal mülk hırsıyla azmıştık.

89/15»89/19
32
Ümit ederiz ki Rabbimiz bize bu bahçeden daha güzel nimet ve rızıklar verir çünkü biz artık tövbe edip Rabbimize yöneliyoruz.

20/82 - 38/43
33
Evet dünyadaki azap işte böyledir. Ahiretteki azap ise çok daha büyüktür. Keşke bunu bilmiş olsalardı.

13/34 - 43/46»43/52
34
Allah’a karşı gelmekten sakınan muttakilere gelince onları Rabbleri katında nimetlerle dolu cennetler beklemektedir.

4/124 - 16/97
35
Biz Allah’a yürekten teslim olan Müslümanlarla günahkârları bir tutar mıyız hiç?

38/28 - 45/21
36
Ne oluyor size? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

23/52»23/54
37
Yoksa size indirilmiş ilahi bir kitabınız var da oradan mı okuyup öğreniyorsunuz?

2/11 - 2/112
38
Yani orada siz neyi isterseniz o size verilecek diye bir hüküm mü var?

2/80 - 3/24
39
Yoksa kıyamete kadar siz neye karar verirseniz o sizin olacak diye bizi bağlayan bir yemin, bir güvence mi var?

4/49 - 18/36
40
Sor onlara böyle bir yeminin varlığına içlerinden hangisi kefil olabilir?

40/47»40/50
41
Yoksa bütün bunları Allah’a zorla yaptırtacak bir takım şirk koştukları ortakları mı var? Eğer iddialarında samimi iseler haydi ortaklarını getirsinler de görelim.

2/165»2/167 - 6/94
42
İşlerin sarpa sarıp paçaların tutuştuğu o günde onlar secdeye davet edilecek ama secde etmeye mecalleri olmayacak.

100/10
43
O gün onların gözlerini korku bürüyecek ve her taraflarını zillet kaplayacak Oysa onlar, dünyada iken secdeye davet edilmişlerdi de secde etmeye yanaşmamışlardı.

6/26»6/28 - 42/45
44
Bu hadis Kuran karşısında yalana sarılanları bana bırak. Onları farkına varamayacakları yerden yavaş yavaş helake sürükleyeceğiz.

45/6 - 39/71
45
Ben onlara şimdilik mühlet veriyorum. Unutmayın ki benim onları alt edecek planım çok sağlamdır.

16/61 - 35/45
46
Yoksa sen onlardan bu tebliğ karşılığında ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borcun altında eziliyorlar mı?

25/25 - 25/56 - 34/47
47
Ya da onların yanında gaybı bilgileri içeren bir kitap var da bu keyfi hükümleri oradan mı veriyorlar?

28/47»28/50
48
Sen Rabbinin sana yüklediği görevin zorluklarına sabret ve sakın balık sahibi Yunus gibi olma! Hani o, derin bir üzüntü ile Rabbine yalvarmıştı.

6/33»6/34 - 24/54
49
Eğer Rabbinin rahmet ve inayeti ona yetişmeseydi ıssız ve kupkuru bir sahile atılacaktı.

21/87»21/88 - 37/139»37/147
50
Sonra Rabbi onu yeniden elçi olarak seçip salihlerden biri kıldı.

10/98
51
Gerçekleri örtbas eden kâfirler bu Kuran’ı işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle devirecek gibi öyle bir hınçla bakıyorlar ki ve bu adam cinlerden ilham alan deli diyorlar.

7/184 - 17/45»17/48
52
Oysa bu Kuran tüm insanlar için sadece bir öğüt ve bir şeref kaynağıdır.

10/57 - 38/87 - 43/44

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi