Kur'an - Allahın Hadisi logo

51. ZÂRİYÂT Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 60 Ayetten Oluşmaktadır.
1
İndiği yerde (gönüllere hidayet saçarak) tozu dumana katan.

14/1
2
Ağır mı ağır bir mesaj taşıyan.

73/4
3
Ve aktığı kalpleri kolayca fetheden.

13/28
4
İlahi emri hayata paylaştıran bu vahye andolsun ki!

38/68»38/78
5
Size ne vaat edilmişse hepsi doğrudur.

7/53 - 36/52
6
Hesap ve ceza günü mutlaka gerçekleşecektir.

50/20
7
Her biri kendi yörüngesinde yüzüp giden yıldızlarla donatılmış gökyüzüne andolsun ki!

36/38»36/40
8
Hepiniz birbirinden farklı/çelişkili sözler söylüyorsunuz.

3/105»3/106
9
Savrulanlar kendi aleyhine savrulur.

10/108
10
Kahrolsun kendi görüşlerini gerçek diye pazarlayanlar.

2/79 - 3/78 - 6/93
11
Onlar aymazlık ve gaflet içinde yüzen kimselerdir.

13/5 - 36/77»36/78
12
Kalkmışlar bir de alay ederek “ceza/hesap günü ne zaman?” diye soruyorlar.

21/38»21/39 - 67/25
13
O gün, onların ateşte yakılacakları gündür.

18/53 - 46/20
14
Onlara: Hak ettiğiniz bu azabı tadın bakalım, vaktiyle bir an evvel gelmesini istediğiniz azap işte budur, denilecek.

26/135»26/139
15
Allah’a karşı gelmekten sakınan muttakiler cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar.

77/41»77/49
16
Onlar RabBlerinin kendilerine ihsan edeceği nimetlerin mutluluğunu yaşayacaklar, çünkü onlar iyi ve güzel işler yapan kimselerdi.

2/177
17
Onlar geceleri çok az uyurlardı.

25/64 - 32/16
18
Ve seherlerde bağışlanmak için Allah’a yalvarırlardı.

2/201
19
Ve onlar mallarından, isteyen istemeyen tüm ihtiyaç sahipleri için pay ayırırlardı.

2/267»2/271
20
Gönülden inanacaklar için yeryüzünde nice ayetler/işaretler vardır.

45/3»45/4
21
Bizzat kendi varlığınızda da. Bunları hiç görmüyor musunuz?

45/3»45/4
22
Hem rızkınızın kaynağı hem de size vaat edilen azabın kaynağı göktedir.

2/22 - 10/31
23
Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu Kuran’da size bildirilenlerin hepsi, tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir.

13/16 - 45/3»45/4 - 38/88
24
İbrahim’in ikrama mazhar olmuş konukları ile ilgili kıssa sana ulaştı mı?

11/69»11/82 - 15/51»15/77
25
Hani onun yanına gelip “Selam olsun” dediklerinde, o da: – Size de selam olsun, demiş içinden “Bunlar tanıdık kimseler değil” diye geçirmişti.

11/69»11/82 - 15/51»15/77
26
Derken usulca ailesinin yanına gidip bir süre sonra kızarmış bir dana eti getirdi.

11/69»11/82 - 15/51»15/77
27
Misafirlerine ikram ederek: -Buyurmaz mısınız? Dedi.

11/69»11/82 - 15/51»15/77
28
Onlardan işkillendi ve içine bir korku düştü. -Misafirler: -Korkma! Dediler. Ardından ona vahiy ve kitap bilgisine sahip bir evlat sahibi olacağını müjdelediler.

11/69»11/82 - 15/51»15/77
29
Bu sözleri duyan eşi misafirlere yönelmiş ve elini yüzüne vurarak:- Ben kısır ve yaşlanmış hanım halimle mi?

11/69»11/82 - 15/51»15/77
30
Misafirler: -Evet, aynen öyle. Çünkü Rabbin böyle takdir buyurdu, şüphesiz O, her şeyi yerli yerince yapan ve her şeyi bilendir, dediler.

11/69»11/82 - 15/51»15/77
31
İbrahim: Ey elçiler buraya gelişinizin asıl sebebi nedir? Dedi.

11/69»11/82 - 15/51»15/77
32
Elçiler: – Aslında biz günahkâr bir topluma gönderildik, dediler.

11/69»11/82 - 15/51»15/77
33
– Onların üzerine pişmiş çamurdan taşlar yağdıracağız.

7/80»7/84 - 26/160»26/173
34
– Bu taşların haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbinin katında belirlenmiştir.

7/80»7/84 - 26/160»26/173
35
Azap gelmeden önce müminleri biz oradan çıkardık.

10/103 - 30/47
36
Zaten bir hane halkı dışında orada Müslüman bulamadık.

12/103 - 13/1
37
Acıklı azaptan korkacaklar için orada bir işaret bıraktık.

20/128 - 32/26
38
Musa’nın kıssasında da alınacak ibret vardır. Şöyle ki; biz onu apaçık bir delil ile Firavun’a göndermiştik.

20/9»20/48 - 43/46»43/52
39
Firavun bütün erkânı ile birlikte yüz çevirmiş ve bu bir sihirbaz veya deli demişti.

7/104»7/110 - 23/45»23/47
40
Biz de onu ve ordularını kıskıvrak yakalayıp denize atmıştık. O da kendini kınaya kınaya boğulup gitti.

10/89»10/93
41
Ad kavminin akıbeti de ibretliktir. Biz onların üzerine kasıp kavuran bir fırtına göndermiştik.

7/65»7/72 - 11/50»11/60
42
Geçtiği yerde hiçbir şey bırakmıyor dokunduğu her şeyi un ufak ediyordu.

41/15»41/16 - 46/21»46/25
43
Semud’un akıbeti de ibretliktir. Onlara: – Bir kaç gün daha sefa sürün bakalım denilmişti.

11/61»11/68
44
Fakat onlar da Rabblerinin emrine karşı gelmişler Sonunda akıbetlerini bekleyip dururlarken korkunç gürültülü, bir yıldırım çarpmıştı.

7/77 - 26/155
45
İşte o zaman ne bu belaya karşı koyabildiler ne de kaçıp kurtulabildiler.

27/45»27/53 - 41/17»41/18
46
Daha önce geçmiş olan Nuh kavminde de ibret vardır. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir topluluktu.

7/59»7/64 - 10/71»10/73
47
Gökyüzünü kudretimizle sapasağlam bir şekilde biz bina ettik ve onu sürekli olarak genişletmekteyiz. Evet, biz sonsuz bir kudret ve güç sahibiyiz.

11/7 - 21/16
48
Biz yeryüzünü de yaşam alanı haline getirdik.

7/10 - 91/6
49
Öte yandan biz her şeyi çiftler halinde yarattık, belki bütün bunları düşünüp ibret alırsınız.

31/10 - 36/36
50
– Öyleyse Allah’a koşun ve O’na sığının, çünkü ben, O’nun tarafından size gönderilmiş apaçık uyarıcıyım.

73/19 - 78/39
51
– Sakın Allah ile beraber başka hiç kimseye ilahlık yakıştırmayın. Gerçekten ben, O’nun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım!

18/110 - 41/6
52
İşte, böyle. Onlardan öncekiler de, kendilerine gelen her elçiye mutlaka ya "sihirbaz" ya da "deli" dediler.

23/24»23/25 - 34/6»34/8
53
Sanırsın ki bunu birbirlerine tavsiye ettiler? Hayır, aslında onlar, Allah’a başkaldırmış azgın bir toplum idiler.

15/13 - 36/30
54
– Artık onlardan yüz çevir, böyle yaptığın için kınanacak değilsin.

4/140 - 6/68
55
– Ama sen yine de öğüt vermeye devam et! Zira öğüt; müminlere fayda verir.

6/70 - 10/57
56
Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.

3/64 - 39/64»39/65
57
Ben onlardan ne bir rızık istiyorum, ne de beni doyurmalarını.

6/14 - 20/132
58
Kaldı ki bütün rızıkları veren erişilmez güç ve kudret sahibi olan Allah’tır.

11/6 - 34/39
59
Hiç şüphen olmasın ki Allah’a başkaldıran zalimlerin de geçmişteki yoldaşlarının suçlarına benzer suçları vardır. Öyleyse acele etmelerine gerek yok.

10/13»10/14 - 29/40
60
Kendilerine vaat edilen gün geldiğinde, gerçekleri örtbas eden kâfirlerin vay haline!

32/20 - 23/99»23/108 - 39/71»39/72 - 43/74»43/78

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi