Kur'an - Allahın Hadisi logo

23. MÜ’MİNÛN Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 118 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Müminler, gerçekten kurtuluşa ermiştir.

5/119 - 7/8 - 57/12 - 64/9
2
Onlar ki, namazlarında huşu/derin bir saygı içinde olurlar.

2/45 - 29/45 - 20/14
3
Onlar ki, boş şeylerden ve işlerden uzak dururlar.

6/68 - 25/63 - 28/55
4
Onlar ki, zekât ile arınmak için çaba gösterirler.

2/267 - 2/271 - 9/60 - 76/8
5
Onlar ki iffet ve namuslarını korurlar.

12/23»12/24 - 25/68 - 70/29»70/30
6
Ancak eşleri ve meşru olarak sahip oldukları hariç, çünkü bunlar kınanmazlar.

70/23»70/35
7
Ama kim de bundan başkasını ararsa, işte onlar da haddi aşanlardır.

5/87 - 21/9 - 7/55
8
Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri ahitlerine riayet ederler.

2/177 - 3/75 - 4/58 - 8/27
9
Onlar ki ibadetlerine ve namazlarına titizlik gösterirler.

24/37 - 22/41 - 2/238»2/239 - 20/132
10
İşte bunlar, varis olacaklardır.

7/43 - 28/83»28/84 - 39/73
11
Evet bunlar, Firdevs cennetlerine varis olacaklar, orada kalıcıdırlar.

9/20»9/22 - 64/9 - 65/10
12
Şüphe yok ki biz insanı balçıktan, süzme bir çamurdan yarattık.

3/59 - 6/2 - 15/26 - 22/5
13
Sonra onu sağlam korunaklı bir yere bir sperm olarak yerleştirdik.

3/6 - 7/189 - 16/7»16/8 - 39/6 - 77/20»77/22
14
Sonra spermi aşılanmış bir yumurta olarak rahim duvarına astık, sonra onu bir et parçası haline getirdik, sonra bu et parçasından kemikler oluşturduk. Ardından da bu kemikleri etle kapladık, nihayet onu yepyeni bir varlık olarak dünyaya getirdik. Yüceler yücesi olan Allah ne mükemmel bir yaratıcıdır.

3/6 - 37/125
15
Nihayet zamanı geldiğinde de hepiniz öleceksiniz.

3/185 - 36/48»36/65 - 80/17»80/42
16
Kıyamet günü gelince de yeniden diriltileceksiniz.

3/9 - 6/128 - 37/16»37/26
17
Andolsun ki sizin üzerinizde sonsuz gezegenler/yedi katman yaratmışızdır. Biz bütün bu yarattıklarımızla ilgimizi kesmiş değiliz.

17/44 - 23/86 - 41/11»41/12
18
Bu çerçevede gökten suyu belli bir kadere/ölçüye göre indirir de onu toprağa emdiririz. İyi bilin ki onu giderip toprağı kupkuru yapmaya da elbette gücümüz yeter.

43/11 - 27/60 - 13/4
19
Ve biz yağmur suyuyla, sizin için hurma ve üzüm bağları yeşertmekteyiz ki orada sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

6/99 - 36/33»36/34
20
Ve yine o yağmurla Sina Dağı çevresinde çokça yetişen, yiyenlere yağ ve katık olan zeytin ağaçları yetiştirdik.

95/1»95/2 - 6/99 - 6/141 - 16/11
21
Evcil hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Karınlarında bulunan sütten size içiriyoruz ve sizin için onlarda daha birçok faydalar bulunuyor mesela etlerinden yiyorsunuz.

6/142»6/145 - 16/5 - 36/71
22
Ayrıca denizlerde gemilere bindiğiniz gibi karada da onlara biniyor ve yük taşıtıyorsunuz.

10/22 - 14/32 - 17/66»17/70
23
Andolsun ki biz Nuh’u toplumuna elçi olarak göndermiştik. O da dedi ki: – Ey toplumum, yalnızca Allah’a kulluk edin, zira sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Allah’ın azabından hiç korkmuyor musunuz?

3/64 - 7/59
24
Toplumunun seçkinlerinden olan kâfirler dediler ki: – Bu da sizin gibi beşerden başka bir şey değil. Belli ki o bize üstünlük kurmak istiyor. Şayet Allah bir elçi göndermek isteseydi melekleri gönderirdi. Hem biz, geçmiş atalarımızdan hiç böyle bir şey işitmedik.

11/27 - 14/10 - 17/94»17/95
25
Bu adam cinlenmiş/delirmiş bir süre onu gözetim altında tutun.

15/6 - 26/27 - 51/52
26
Nuh: – Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşılık sen bana yardım et! Diye yalvardı.

10/103 - 30/47 - 40/51
27
Bunun üzerine biz de Nuh’a “Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemi yap, emrimiz gelip tandır kaynadığında her canlıdan birer çift ve hakkında hüküm kesinleşmiş olanların dışında kalan aile fertlerini gemiye yerleştir, sakın kendine yazık eden zalimler ile ilgili bana yalvarma, çünkü onlar boğulacaklar.” diye vahyetmiştik.

11/36 - 54/9»54/14
28
Sen ve beraberindekiler, gemiye bindiğinizde: – Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a övgüler olsun, de!

28/11»28/49 - 21/76»21/77
29
Ve şöyle dua et: – Rabbim, beni bereketli ve güvenli bir yere indir, çünkü yerleşilecek en iyi yeri bilen ve beni oraya eriştirecek olan sensin!

11/44
30
Şüphesiz bunda alınacak nice ibretler vardır, Kesinlikle biz onları büyük bir imtihandan geçirdik.

10/14 - 26/103
31
Bunların ardından başka bir nesil meydana getirdik.

7/69
32
Onlara kendi içlerinden: – Yalnız Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur, Allah’tan hiç korkmuyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik.

7/65 - 10/74 - 14/9
33
Gerçekleri örtbas eden kâfirler, ahiret buluşmasını hesaba katmayan ve dünya hayatının refahı ile şımarmış toplumun ileri gelenleri dediler ki “Bu sadece sizin gibi bir beşerdir, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor.”

14/10 - 25/4»25/20
34
Eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, işte o zaman bütün itibarınızı kaybedersiniz.

21/7 - 18/110 - 41/6
35
Şimdi bu adam size, ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra tekrar diriltileceğinizi mi vaat ediyor?

23/78»23/90
36
Heyhat ki heyhat, olacak iş değil size söylenen bu vaatler boş vaatler.

13/5 - 36/78»36/79
37
Hayat, ancak şu yaşadığımız dünya hayatından ibarettir, yaşarız ve ölürüz yeniden diriltilecek değiliz.

27/67»27/68 - 34/7»34/8
38
Bu adam uydurduğu yalanı Allah’a iftira eden biri, bizim ona inanmamız ihtimal dışıdır.

22/42 - 34/7»34/8 - 38/12
39
Elçi: – Rabbim, dedi. Beni yalanlamalarına karşılık sen bana yardım et!

3/184 - 6/34 - 12/110
40
Allah: “Onlar pek yakında pişman olacaklardır” dedi.

6/34 - 38/88
41
Derken korkunç bir çığlık onları yakalayıverdi ve hak yerini buldu. Onları böylece sel yatağındaki kalıntılar gibi çerçöp haline dönüştürdük. Nuh’u yalanlayan zalimlerin canı cehenneme!

46/24 - 51/41»51/42
42
Sonra onların da ardından başka nesiller meydana getirdik.

10/13»10/14
43
Zira hiç bir toplum helak olma ecelini sürecini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.

7/34 - 10/49 - 16/61
44
Sonra da birbiri ardınca elçilerimizi gönderdik, ne zaman elçileri o topluma gelse onu yalanladılar biz de onları birbirlerinin peşi sıra helak ettik ve hepsini de efsanelere çevirdik. İnançsızlar toplumunun canı cehenneme!

6/34 - 16/36 - 35/24
45
Daha sonra da, Musa ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve apaçık mucizeler ile gönderdik.

6/84 - 10/75
46
Firavun ve ileri gelenlerine. Fakat onlar büyüklendiler, zaten onlar, insanlara tepeden bakan bir toplum idiler.

29/39 - 40/23»40/24
47
Ve dediler ki; “Şimdi biz bizden hiçbir farkı olmayan şu iki beşere mi inanacağız, kaldı ki bunların mensup olduğu kavim bize kulluk ederken.”

10/78
48
Böylece onları yalanladılar ve sonunda helak olup gittiler.

10/90»10/92
49
Andolsun ki biz İsrailoğullarına doğru yolu göstersin diye Musa’ya kitap vermiştik.

14/5 - 61/5
50
Meryem oğlu İsa’yı da, annesini de bir delil kıldık. O ikisini de yaşamaya elverişli su kaynakları bulunan yüksek bir yere yerleştirdik.

43/57»43/61
51
Ey elçiler, temiz şeylerden yiyin, için iyi ve güzel işler yapın zira ben sizin neler yaptığınızı bilmekteyim.

2/172 - 7/10
52
İşte bu sizin ümmetiniz tek ümmettir ben de sizin Rabbinizim/sahibinizim öyleyse korunun.

3/64 - 41/43 - 42/13
53
Fakat ümmetler paramparça olup gruplara ayrıldılar, her grup kendi anlayışından memnun ve mutlu!

3/103 - 21/92»21/93 - 30/32
54
Sen onları bir süreye kadar gömüldükleri gaflet bataklığıyla baş başa bırak.

[ayet]18/53-18/58[/ayet] - 35/45
55
Şimdi bunlar, zannediyorlar mı ki, biz kendilerine mal ve evlatlar verdik diye.

2/126 - 3/178»3/180
56
Onlara iyilik etmek için can atıyoruz. Hayır, aslında onlar, işin farkında değiller.

10/7»10/8 - 11/15
57
Şüphesiz ki Rabblerine duydukları derin saygıdan titreyenler.

3/30 - 8/2»8/3 - 22/35
58
Rabblerinin ayetlerine inanıp güvenenler.

7/156 - 32/15 - 43/68»43/70
59
Ve Rabblerine hiçbir şekilde ortak edip şirk koşmayanlar.

24/55 - 46/13»46/14
60
Bir gün hesap vermek üzere Rabblerinin huzuruna çıkacakları endişesiyle yaptıkları işleri kalpleri titreyerek yaparlar.

76/8»76/9 - 92/18»92/21
61
İşte bunlardır hayırlarda yarışanlar ve bu yarışta öne geçenler.

2/148 - 2/177 - 3/114 - 56/10»56/14
62
Zira biz hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz, çünkü bizim katımızda gerçeği söyleyen tutulmuş bir kayıt vardır, dolayısıyla onlar hiç haksızlığa uğratılmazlar.

2/286 - 18/49 - 45/28»45/29
63
Ne var ki onların kalpleri bu gerçeğe karşı gaflet içinde, dahası bunun dışında yaptıkları birtakım kötü işleri vardır ki onları yapmaya devam ediyorlar.

10/7»10/8 - 21/1»21/2
64
Nihayet onların varlık ile şımarmış zenginlerini azap ile yakaladığımızda hemen feryadı basarlar.

33/67 - 34/34 - 43/23
65
Şimdi boşuna feryat etmeyin çünkü bizden size hiçbir yardım ulaşmayacak.

26/26»26/28 - 35/37 - 40/47»40/50
66
Zira benim ayetlerim size okunuyordu ama siz onlara sırtınızı dönüyordunuz.

39/70»39/72 - 67/6»67/12
67
Ona kibirli bir şekilde burun kıvırarak geceleyin toplanıp ayetlerim hakkında hezeyanlar savuruyordunuz.

7/146 - 15/6»15/8 - 43/80
68
Şimdi onlar Kuran hakkında derinlemesine hiç düşünmediler mi? Yoksa onlara, önceki atalarına gelmemiş yeni bir şey mi geldi?

4/82 - 47/24»47/28
69
Yoksa kendilerine gelen elçiyi tanımıyorlar da onun için mi inanmıyorlar?

7/184»7/185 - 34/46 - 52/29
70
Yoksa “O cinlerden esinlenen biri mi” diyorlar? Hayır! Aslında o, onlara hakkı getirdi. Fakat onların çoğu bu haktan/Kuran’dan hoşlanmıyorlar.

15/1»15/9 - 68/1»68/15 - 43/78
71
Eğer hak onların arzu ve heveslerine uymuş olsaydı, gökler, yer ve içindekiler fesada uğrar, evrende düzen bozulurdu, aslında biz onlara şeref ve itibar kaynağı olan bir kitap getirdik fakat onlar bu Kuran’dan yüz çeviriyorlar.

21/10 - 21/22
72
Yoksa sen onlardan herhangi bir ücret mi istiyorsun? Hâlbuki Rabbinin vereceği ücret bütün dünyalıklardan üstündür. Zira O rızık verenlerin en iyisidir.

2/174»2/176 - 34/39 - 34/47 - 38/86
73
Oysa sen onları sadece dosdoğru yola çağırıyorsun.74
Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan başka yollara sapıyorlar.

17/45»17/49 - 27/4
75
Eğer onlara merhamet edip, başlarına gelen sıkıntıyı kaldırmış olsaydık onlar yine de körleşerek azgınlık bataklığında debelenmeye devam ederlerdi.

8/23 - 41/49»41/51 - 43/46»43/56
76
Nitekim biz onları daha öncede cezalandırmıştık ama onlar Rabblerine boyun eğmemiş ve yalvarıp yakarmamışlardı.

6/42»6/43 - 7/94»7/95
77
Nihayet biz onların üstüne şiddetli bir azabın kapılarını açınca da şaşkınlık içinde tüm umutlarını yitiriverecekler.

7/4»7/5 - 20/128 - 22/44»22/45
78
Size işitme, görme ve düşünme yeteneği bahşeden O’dur. Ne kadar da az bu nimetlerin hakkını verip şükrediyorsunuz!

7/179 - 46/26 - 67/23
79
Zira sizi yaratan ve yeryüzünde yayan O’dur. Sonunda O’nun huzurunda toplanacaksınız.

6/50»6/51 - 18/49 - 50/19»50/35
80
Size hayat veren ve sizi öldürecek olan da O’dur. Gece ve gündüzün birbirini izlemesi onun emriyledir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

25/3 - 80/17»80/42
81
Tam aksine onlar, öncekilerin söylediğinin aynısını söylediler:82
– Biz ölüp toprağa karıştıktan, kemik yığını haline geldikten sonra tekrar mı diriltileceğiz, dediler.

16/38 - 17/97»17/98 - 27/67»27/68
83
– Andolsun ki bize yapılan bu vaatler geçmişte atalarımıza da yapılmıştı, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.

23/25 - 16/24 - 83/13
84
De ki: – Eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzündeki ve içindeki varlıklar kime aittir?

14/2 - 53/31
85
Onlar diyecekler ki: – Allah’a aittir. – Ee, peki hiç düşünmez misiniz? De!

10/31 - 29/61 - 39/38
86
De ki: – Peki, şu uçsuz bucaksız evrenin ve yüce hükümranlık makamının Rabbi/sahibi kimdir?

2/255 - 7/185
87
“Allah’tır!” diyecekler. O halde neden hala O’ndan sakınmıyorsunuz? De!

2/177 - 16/51»16/56
88
De ki: – Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığını elinde bulunduran, koruyup kollayan fakat korunup kollanmaya ihtiyacı olmayan kimdir?

6/14 - 112/1»112/4
89
“Allah’tır!” diyecekler. “Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz?” De!

10/31»10/32
90
Aslında biz onlara hakkı/Kuran’ı getirdik, fakat onlar yalan söylemeye devam ediyorlar.

16/104»16/105 - 67/6»67/12
91
Allah, asla bir çocuk edinmiş değildir ve O’nunla beraber herhangi bir ilah da yoktur. Eğer öyle olsaydı her ilah yarattığını kendi tarafına çeker ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlardı. Allah onların asılsız yakıştırmalarından uzaktır.

9/30»9/31 - 18/5
92
O, bilinen ve bilinmeyen her şeyi bilendir. Allah onların ortak koştukları şirk unsurlarından münezzehtir, çok yücedir.

6/59 - 10/18
93
De ki: – Rabbim, eğer onlara vaat edileni bana göstereceksen

7/44 - 51/60
94
Rabbim, o takdirde beni kendine yazık eden zalimler toplumunun içinde bırakma!

8/31»8/33
95
Şüphesiz ki biz, onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye kadiriz.

51/5»51/6 - 40/77 - 83/29»83/36
96
Sen, kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver, zira biz onların neler saçmaladıklarını çok iyi bilmekteyiz.

7/199 - 41/34
97
Ve de ki: – Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!

3/36 - 16/97»16/100
98
Onların benim yanımda bulunup beni kuşatmalarından da sana sığınırım Rabbim!

18/27 - 51/50
99
Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca şöyle yalvarır: “Rabbim! Ne olur beni geri döndür!”

26/103 - 40/84»40/85 - 42/44»42/45
100
“Belki de terk ettiğim iyi ve güzel işler yaparım”. Hayır, o sadece söyleyenin bir kelimesidir. Artık onların gerisinde yeniden diriliş gününe kadar aşamayacakları bir engel vardır.

2/12 - 35/37 - 39/58
101
Ve kalk borusu sur çaldığı zaman onların aralarında ne bir akrabalık bağı kalır ne de birbirlerini arayıp sorabilirler.

6/94 - 36/49»36/66
102
O gün kimin iyilikleri ağır basarsa, işte bunlar kurtuluşa erecek olanlar.

7/8»7/9 - 101/6»101/11
103
Kimin de iyilikleri hafif gelirse işte onlar da kendilerini hüsrana uğratan ve Cehennemde kalacak olanlardır.

7/8»7/9 - 101/6»101/11
104
Cehennem ateşi onların yüzlerini yakıp kavrulmuş bir halde dişleri sırıtıp kalacaktır.

4/56 - 17/97 - 18/29
105
Allah onlara “Ayetlerim size okunurken yalana sarılan siz değil miydiniz?”

23/66 - 35/37 - 39/71 - 67/6»67/12
106
Onlar da: – Rabbimiz. Bizim azgınlığımız galip geldi ve bu yüzden kendimize yanlış yapmış olduk.

50/19»50/29
107
Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer yine eski halimize dönersek, işte o zaman biz gerçekten cezayı hak etmiş zalimler oluruz, derler.

35/37
108
Allah: – Kesin sesinizi artık bana tek kelime bile söylemeyin!

45/34»45/35
109
Vaktiyle kullarımdan bir grup: – Rabbimiz, biz yürekten iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et zira sen merhametlilerin en merhametlisisin! Diye dua ederlerdi.

2/186 - 40/60
110
Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Öyle ki bu alaycı tavrınız sizi zikrimi/Kuran’ı unutturmuştu ve siz onlara gülüp geçiyordunuz.

83/29»83/33
111
İşte bugün ben de onları sabırlarından dolayı ödüllendirdim. Gerçek başarıyı yakalayanlar işte bunlardır.

[ayet]13/23-24[/ayet] - 39/10
112
Allah cehennemliklere: – Dünya da kaç yıl kaldınız? Diye soracak.

10/45 - 20/103»20/104 - 30/55
113
Diyecekler ki: – Bir gün ya da daha az, istersen saymayı bilenlere sor.

23/114
114
Allah: – Evet, dünyada çok az yaşadınız keşke bunu zamanında bilseydiniz.

10/45 - 20/103»20/104 - 30/55
115
Şimdi bizim sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

51/56 - 75/36
116
Kendisinden başka ilah olmayan, hükümranlığın gerçek sahibi yüce arşın Rabbi olan Allah çok yücedir.

2/255
117
Kim Allah ile beraber, hakkında hiç bir delil bulunmayan başka bir ilaha dua ile yalvarırsa, Rabbinin huzurunda onun hesabını mutlaka verecektir, zira gerçeklerden yüz çevirenler asla iflah olmazlar.

7/33 - 12/40 - 27/62
118
Artık sen de de ki: – Rabbim bağışla ve merhamet et çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin!

3/195 - 15/49 - 39/53»39/61

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi