Kur'an - Allahın Hadisi logo

70. MEARİÇ Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 44 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Birisi başa gelecek olan azabın hemen gelmesini istedi.

21/38 - 22/47 - 67/25
2
Evet o azap, gerçekleri örtbas eden kâfirlerin başına gelecek ve hiç kimse onu engelleyemeyecek.

21/39 - 23/99»23/108
3
Çünkü o azap nice yüceliklerin sahibi Allah’tan gelecek.

18/44 - 21/40
4
Melekler ve ruh O'nun sahip olduğu semalara/yüceliklere sizin hesabınıza göre süresi elli bin yıl olan bir günde yükselirler.

19/64 - 32/5
5
O halde sen güzel bir şekilde sabret.

6/33»6/34 - 30/60
6
Çünkü onlar hesap gününü çok uzak bir ihtimal olarak görüyorlar.

27/71»27/72 - 29/53»29/55
7
Oysa biz onun çok yakında geleceğini biliyoruz.

16/77 - 17/51
8
O gün, gök erimiş bir maden gibi olacak.

55/37 - 69/16
9
Dağlar da atılmış yün gibi uçuşacak.

18/47 - 101/5
10
İşte o zaman hiçbir yakın diğer bir yakınının hatırını sormaya mecali kalmayacak.

43/67 - 44/41
11
Gerçi o gün yakınların birbirlerini görmelerine imkân tanınacak, fakat kimsenin kimseye yararı olmayacak. O gün suçlular azaptan kurtulmak için kendi çocuğunu bile fidye vermek isteyecek.

7/46 - 10/44 - 31/33
12
Eşini ve kardeşini.

80/33»80/37
13
Vaktiyle kendisini koruyan bütün yakınlarını.

42/45
14
Hatta yeryüzünde bulunan herkesi fidye vermek isteyecek ki kendisi kurtulabilsin.

16/111
15
Fakat ne mümkün! Onları bekleyen alevler saçan bir ateş olacak.

4/56
16
Hem de derileri kavurup soyan.

23/99»23/108
17
Allah’ın çağrısına sırtını döneni, Kuran’dan yüz çevireni.

39/71»39/72 - 67/6»67/12
18
Servet biriktirip üstüne oturanı kendisine çağıran bir ateş!

9/34 - 104/2»104/9
19
Şu bir gerçek ki insan tahammülsüz ve açgözlü yaratılmıştır.

22/11 - 17/100
20
Başına bir kötülük gelince başlar feryat etmeye.

11/7 - 17/83
21
Bir nimete kavuşunca da pek cimridir.

41/49»41/51
22
Fakat tam bir yönelişle Allah’a yönelenler hariç.

51/15»51/23
23
Onlar, namazlarında/Allah’a yönelişlerinde dikkatli ve devamlıdırlar.

23/1»23/11 - 20/132
24
Onların mallarında belirli kimselerin hakkı vardır.

2/177 - 24/22
25
İsteyebilen ve isteyemeyen ihtiyaç sahiplerinin.

4/36 - 30/38
26
Zira onlar hesap gününü yürekten tasdik ederler.

46/17 - 69/18»69/24
27
Rabblerinin azabından çekinir, derin bir ürperti duyarlar.

13/21 - 24/37 - 76/7
28
Çünkü onlar bilirler ki Rabblerinin azabına karşı hiç kimse kendini güvende hissedemez.

4/49 - 53/32
29
Onlar, iffet ve namuslarını korurlar.

4/34 - 12/23»12/32
30
Eşleri yani meşru şekilde sahip oldukları hariç. Zaten onlar, bundan dolayı kınanmazlar.

23/1»23/11
31
Ama bu sınırın ötesine geçen kimseler, işte onlar haddi aşanlardır.

5/77 - 16/90
32
Yine onlar, emanetlere ve verdikleri ahitlere riayet ederler.

2/177 - 17/34
33
Şahitlik söz konusu olduğunda bunu hakkıyla yerine getirirler.

4/135 - 6/152
34
Namazlarını/Allah’a karşı yönelişlerini titizlikle gözetirler.

2/238»2/239 - 4/101»4/103
35
İşte bunlar, cennetlerde büyük ikramlara nail olacaklar.

39/73»39/74 - 43/67»43/73
36
Hem şu gerçekleri örtbas eden kâfirlere ne oluyor ki.

38/28 - 54/43»54/45 - 74/38»74/55
37
Sağdan soldan, senin başına üşüşüyorlar?38
Yoksa onların her biri nimetlerle dolu cennetlere yerleştirileceğini mi sanıyor?

3/131 - 18/100»18/108
39
Hayır asla! Biz onları diğer insanlar gibi o bildikleri şeyden yarattık.

80/17»80/23
40
(40-41) Güneşin farklı doğuş ve batış noktalarının her birinin Rabbine andolsun ki biz o kâfirleri yok edip onların yerine daha iyilerini getirmeye pek ala kadiriz, çünkü bizim gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.

2/155 - 55/17 - 22/5»22/6 - 13/16
41
(40-41) Güneşin farklı doğuş ve batış noktalarının her birinin Rabbine andolsun ki biz o kâfirleri yok edip onların yerine daha iyilerini getirmeye pek ala kadiriz, çünkü bizim gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.

2/155 - 55/17 - 22/5»22/6 - 13/16
42
Bırak onları, kendi hallerine! Kendilerine vaat edilen gün ile karşılaşıncaya kadar yalan yanlışın içinde dalsınlar ve oyalanıp dursunlar!

15/1»15/8 - 67/29
43
O gün onlar, dünyadayken putlarına koştukları gibi kabirlerinden fırlayıp çıkacaklar.

14/42»14/43 - 20/108 - 36/51»36/54
44
İşte o zaman onların gözlerini korku bürüyecek bütün benliklerini aşağılık duygusu saracaktır. İşte onların sürekli uyarıldıkları gün o gündür!

10/27 - 42/45 - 67/23»67/27

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi