Kur'an - Allahın Hadisi logo

85. BURÛC Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 22 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Burçlarla donatılan göğe.

15/16 - 25/61
2
Vaat edilen güne.

22/1»22/2 - 39/68
3
Şahit olan şahit olunan toplumlar şahit olsun ki.

16/89 - 39/69
4
Kahrolsun o çukurlar halkı!

3/186 - 6/34
5
Tutuşturulmuş ateşle doldurulmuş çukurlar.

2/191 - 2/217
6
Onlar çukurların kenarında oturmuşlar.

2/214 - 13/22
7
Müminlere yaptıkları zulmü seyrediyorlar.

3/146 - 16/41
8
Onlar, sırf yüce ve övgüye layık olan Allah’a iman ettiler diye müminlere bu zulmü reva görüyorlar.

2/177 - 3/142
9
O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O’na aittir. Üstelik O, her şeye şahittir.

14/2 - 57/14
10
Mümin erkek ve mümin kadınlara işkence ettikten sonra tövbe ederek iman etmeyenler var ya işte onları cehennem azabı beklemektedir.

4/17»4/18 - 25/68»25/73
11
Ama iman edip, iyi ve güzel işler yapan kimseleri ise tabanından ırmakların çağladığı ve içinde kalacakları cennetler beklemektedir. İşte büyük bahtiyarlık budur.

18/30»18/31 - 22/23
12
Şüphesiz Rabbinin cezalandırması çok şiddetlidir.

35/37 - 43/74»43/78
13
Zira ilk defa yaratan O’dur ve tekrar diriltecek olan da O’dur.

10/4 - 29/20
14
Aynı zamanda eşsiz bir bağışlayıcı ve çok seven ve sevilmeye layık olan da O’dur.

11/90 - 15/49 - 39/53»39/61
15
O, yüce hükümranlık makamının sahibidir.

2/255 - 17/111
16
Onun için dilediği her şeyi yapabilendir.

16/40 - 21/23
17
Malum orduların haberi sana gelmedi mi?

20/128 - 32/28
18
Firavun ve Semud ordularına dair haber?

43/46»43/52 - 7/73»7/79
19
Doğrusu bu kâfirlerin onlardan haberi olduğu halde yalanlamaya devam ediyorlar.

18/53»18/58 - 67/6»67/12
20
Allah ise onları arkalarından çepeçevre kuşatmıştır.

40/45»40/46 - 46/26
21
Hiç şüphen olmasın ki bu kitap şanlı şerefli bir Kuran’dır.

50/1 - 56/77
22
Korunmuş/dokunulamaz levhalardadır.

6/115 - 15/9 - 18/27 - 43/3»43/4

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi