Kur'an - Allahın Hadisi logo

67. MÜLK Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 30 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Mutlak hükümranlığı elinde bulunduran Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır. Ve O her şeye gücü yetendir, her şeye bir ölçü koyandır.

2/255 - 7/185
2
O ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. O mutlak üstün ve yüce olan ve eşsiz bağışlayandır.

5/48 - 15/49
3
O yedi kat gökleri mükemmel bir ahenk ve uyum içinde yaratandır. Rahman’ın yaratmasında hiçbir kusur ve uyumsuzluk göremezsin! Gözünü çevir de bir bak görebilecek misin herhangi bir kusur?

11/7 - 13/2 - 38/27
4
Gözünü tekrar çevir de bak, göz aradığını bulamamış yorgun ve bitkin olarak sana geri dönecektir.

50/6
5
Andolsun ki biz yakın gökyüzünü kandiller yıldızlarla süsledik. Yıldızlardan çıkan ışığı şeytanları kovma aracı yaptık. Ayrıca biz onlara alevler püskürten bir ateş azabı hazırladık.

15/16»15/17 - 41/12
6
Rablerine nankörlük eden kâfirler için ise cehennem azabı vardır. Ne kötü bir son duraktır orası!

7/40 - 39/71
7
Onlar oraya atıldıkları zaman, cehennemin kaynarken çıkardığı dehşetli fokurtuyu işitecekler.

25/12 - 50/30
8
Öyle ki cehennem öfkesinden neredeyse çatlayıp parçalanacak. Ne zaman oraya bir grup atılsa, oranın görevlileri onlara sorar: – Size bir uyarıcı gelmedi mi?

6/130 - 35/37
9
Onlar: -Evet, bize bir uyarıcı gelmişti, fakat biz onu yalancılıkla suçladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik.

6/91 - 26/154
10
Eğer vahye kulak vermiş olsaydık yahut aklımızı kullansaydık bugün bu alevli ateşe düşenlerden olmazdık, derler.

6/36 - 21/10
11
İşte günahlarını böyle itiraf edecekler. Kahrolsun o çılgın ateş halkı!

6/130 - 39/71
12
Rablerine karşı içten derin bir saygı duyanlara gelince onlar için bağışlama ve büyük bir ödül vardır.

3/157 - 39/53
13
Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. Şüphesiz Allah içinizdeki en mahrem sırları bilendir.

2/77 - 11/5
14
Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? O, ilmiyle her şeye nüfuz eden ve her şeyden haberdar olandır.

4/108 - 5/52
15
Yeryüzünü sizin için yaşamaya elverişli hale getiren ve hizmetinize amade kılan Allah’tır. Öyleyse yeryüzünün dağlarında ovalarında gezin ve rızkından yararlanın ama unutmayın ki sonunda dönüş Allah’adır.

2/29 - 7/10
16
Gökte olduğunu zannettiğiniz (fakat mekândan münezzeh olan) Allah’ın sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız ki yeryüzü sallanmaya başlamış.

57/4 - 58/7
17
Yine gökte olduğunu zannettiğiniz (fakat mekândan münezzeh olan) Allah’ın size bir bela kasırgası göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarım nasılmış o zaman göreceksiniz!

7/70 - 10/50»10/51
18
Doğrusu onlardan öncekiler de mesajları yalanlamışlardı ama sonunda uyarılarımı inkâr etmek nasılmış gördüler.

10/13 - 14/45
19
Oysa onlar üzerlerinde kanat çırparak sıra sıra uçan kuşları görüp hiç ibret almıyorlar mı? Onları havada tutan kudretin sahibi Rahman’dan başkası değildir. Zira O, her şeyi gözetiminde bulundurandır.

16/79
20
Yoksa Rahman’a karşı size yardım edecek bir ordunuz mu var? O kâfirler gerçekten büyük bir aldanışın içindeler.

10/103 - 30/47
21
Söyleyin bakalım Allah rızkınızı kesiverse size rızık verecek olan kimdir? Hayır, aslında onlar azgınlık ve nefret içinde debelenmeye devam ediyorlar.

11/6 - 16/52»16/53
22
Söyleyin bakalım engebeli bir yolda yüzükoyun sürünen kimse mi yoksa doğru yol üzerinde dimdik yürüyen kimse mi hedefe daha çabuk ulaşır?

12/40 - 17/9
23
De ki: – Sizi yoktan var eden ve size, hakikati duymak için kulak, görmek için göz ve anlamak için de gönüller veren Allah’tır. Bu nimetlerin hakkını ne kadar da az veriyorsunuz.

23/78 - 46/26
24
De ki: – Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan Allah’dır. Unutmayın yine O’nun huzurunda toplanacaksınız.

11/7 - 23/79
25
Kalkıp bir de "Eğer iddianızda samimi iseniz söyleyin bakalım şu bizi tehdit ettiğin vaat ne zamandır?" diye alay ediyorlar.

7/70 - 10/50»10/51
26
De ki: – Onun bilgisi yalnız Allah katındadır. Ben sizi sadece açıkça uyarmakla mükellefim.

7/185 - 79/42»79/46
27
O (azapla) karşı karşıya geldiklerinde o nankör kâfirlerin yüzü kapkara kesilecek ve kendilerine; “Alay ederek "gelsin de görelim" dediğiniz azap işte budur” denilecek.

10/27 - 80/40»80/41
28
De ki: -Diyelim ki Allah beni ve benimle beraber olan müminlerin canını aldı veya bize lütfedip ömür verdi. Peki, söyler misiniz kâfirleri o acıklı azaptan kim kurtaracak?

2/119 - 39/19
29
De ki: -Bizi kurtaracak olan kendisine iman ettiğimiz ve güvenip dayandığımız Rahman’dır. İşte o zaman öğreneceksiniz kimmiş apaçık sapıklık içinde olan.

3/159»3/160 - 5/11
30
De ki: -Eğer suyunuz çekilip yerin derinliklerinde kaybolup gitse, söyleyin bakalım, size tertemiz kaynak sularını kim getirebilir?

2/22 - 18/38»18/43

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi