Kur'an - Allahın Hadisi logo

71. NUH Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 28 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Biz Nuh’u kavmine, başlarına acıklı bir azap gelmeden önce uyarması için elçi olarak göndermiştik

4/165 - 6/48 - 39/71
2
Nuh onlara şöyle dedi: Ey kavmim! Ben, sizi açıkça uyarmak için Allah tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım.

5/67 - 13/40
3
Yalnızca Allah’a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki.

2/133 - 7/59
4
Allah da günahlarınızı bağışlasın ve belirlenmiş süreye kadar sizi ertelesin. Zira Allah’ın belirlediği süre gelince asla ertelenmez, keşke bunu bilmiş olsanız.

20/82 - 25/68»25/71 - 39/53
5
Sonunda Nuh Allah’a şöyle arzuhal etti: -Rabbim, ben kavmimi gece gündüz demeden senin dinine çağırdım.

12/108 - 41/33
6
Lakin benim çağrım onları uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramadı.

10/13»10/17 - 22/72
7
Öyle ki onları ne zaman senin bağışlamana çağırdıysam, duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler/mevki ve makamlarına sığındılar, böylece hakka karşı direndiler; kibirlendikçe kibirlendiler.

34/43 - 35/42
8
Gün oldu onları tevhide açık açık davet ettim.

21/25 - 42/15
9
Gün oldu yüksek sesle çağırdım, gün oldu gizli gizli anlattım.

23/32 - 35/24
10
Onlara dedim ki: – Gelin Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır.

15/49 - 46/31
11
Böylece O da size gökten bol bol yağmur yağdırsın.

2/21»2/22 - 27/60
12
Mal-mülk ve evlatlar versin ve size daha nice bağlar-bahçeler lütfetsin ve ırmaklar akıtsın.

16/72 - 42/49»42/50
13
Hem size ne oluyor da Allah’ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz?

2/255 - 59/22»59/24
14
Oysa O, sizi çeşitli evrelerden geçirerek yarattı.

22/5 - 23/12»23/15
15
(15-16) O’nun yedi kat göğü nasıl bir uyum içinde yarattığını, orada ayı ışık yansıtıcı bir nur, güneşi de ışık kaynağı yaptığını görmüyor musunuz?

13/2 - 67/3
16
(15-16) O’nun yedi kat göğü nasıl bir uyum içinde yarattığını, orada ayı ışık yansıtıcı bir nur, güneşi de ışık kaynağı yaptığını görmüyor musunuz?

13/2 - 67/3
17
Allah sizi, tıpkı bitkiler gibi topraktaki unsurlardan meydana getirdi.

11/61 - 20/55
18
Sonra sizi oraya döndürecek ve sizi oradan tekrar çıkaracak.

7/25 - 30/25
19
Allah yeryüzünü sizin yaşamanız için ayaklarınızın altına serdi.

2/29 - 40/64
20
Gezip dolaşmanız için yollar ve vadiler oluşturdu.

6/97 - 21/31
21
Nuh devamla dedi ki: – Rabbim, onlar bana başkaldırdılar. Malı ve evladı kendilerini hüsrana sürüklemekten başka işe yaramayanlara uydular.

3/14 - 9/24 - 63/9
22
– Üstelik bana akıl almaz tuzaklar kurdular.

8/30 - 14/46
23
– Onlar halka: – İlahlarınızı sakın terk etmeyin; hele Vedd’i, Suvâ’ı, Yeğûs’u, Yeûk’u ve Nesr’i asla bırakmayın, dediler.

36/74»36/75 - 38/1»38/10
24
– Böylece halkın çoğunu yoldan saptırdılar. Rabbim sen de bu yanlışta ısrar eden zalimlerin azaplarını artır!

9/34 - 6/116
25
Sonunda işledikleri günahları sebebiyle boğulup gittiler ve cehennemi boyladılar. Kendilerini Allah’ın azabından kurtaracak hiçbir yardımcı da bulamadılar.

7/59»7/64 - 10/71»10/73
26
Sonunda Nuh duasını şöyle bitirdi: – Rabbim, bu topraklarda gezip dolaşan bir tek kâfir dahi bırakma!

23/25»23/26 - 26/118 - 37/75
27
Eğer bırakırsan, onlar senin kullarını yoldan çıkarırlar ve bu topraklarda azgın ve kâfir bir nesil yetiştirirler.

14/2»14/3 - 16/25
28
Ey Rabbim, beni, anamı, babamı ve haneme mümin olarak giren erkekleri ve kadınları bağışla. Yanlışta ısrar eden zalimlerin ise sadece yıkımını artır!

10/103 - 11/110 - 30/47

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi