Kur'an - Allahın Hadisi logo

75. KIYAMET Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 40 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Ötesi yok, ben kıyamet gününe yemin ederim ki.

3/9 - 45/32
2
Yine ötesi yok, pişmanlığıyla dövünen nefse yemin ederim ki.

7/53 - 39/56 - 42/44
3
Yoksa insan, toprak olmuş kemikleri bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

2/259 - 22/5»22/6
4
Bilakis, biz onu parmak uçlarındaki çizgilere varıncaya kadar düzenleyip eski haline getirmeye muktediriz.

18/49 - 54/50»54/55
5
Fakat insan ömrünü boş arzu ve heveslerle geçirmeyi yeğler.

3/185 - 57/20
6
Bir de kalkıp “Şu kıyamet günü de ne zamanmış” diye alay eder.

21/38»21/39
7
Gözler korku ve dehşetten döndüğünde.

7/187 - 42/45
8
Ay tutulup kapkara kesildiğinde.

77/7»77/11
9
Ay’la güneş birbirine girdiğinde.

82/1»82/5 - 84/1»84/5
10
İşte o gün insan “Yok mu kaçacak yer” diye çırpınacak.

4/121 - 18/53
11
Hayır, asla o gün kaçıp kurtulacak bir yer yoktur.

34/51 - 40/32»40/33
12
O gün, bütün yollar Rabbinin huzuruna çıkacak.

50/19»50/30 - 67/24
13
Ve o gün insana önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber verilecek.

2/110 - 82/5
14
Aslında insan bizzat kendinin gözeticisidir. Hatta insan o gün kendi aleyhine şahitlik yapacak.

6/130 - 41/19»41/28
15
Her ne kadar bir takım mazeretler ileri sürse de.

16/84»16/85 - 45/34»45/35
16
Defterini okurken telaşla dilini dolaştırıp durma!

17/13»17/14 - 18/49
17
Bütün yaptıklarını bir araya toplamak ve onu sana okumak bizim işimiz.

18/49 - 54/50»54/55
18
Biz sana ondan neyi okumuşsak sen de onu izle.

18/49 - 54/50»54/55
19
Sonra bil ki onları tek tek açıklamak da bize aittir.

7/156 - 50/17»50/18
20
Hayır aslında siz bu dünyaya pek düşkünsünüz.

14/2»14/3 - 42/20
21
Ahireti ise hiç hesaba katmıyorsunuz.

17/18»17/19 - 45/34»45/35
22
Ama gün gelecek kimi yüzler sevinçten ışıl ışıl parlayacak.

10/26 - 80/38
23
Rabbinden gelecek nimetleri bekleyecek.

32/17 - 77/41»77/44
24
O gün kimi yüzler de kapkara kesilecek.

10/27 - 67/27
25
Çünkü belini kıracak darbeyi yiyeceğini anlayacak.

23/99»23/108
26
Hayır, can boğaza gelip dayandığında.

56/83»56/87 - 50/19
27
Bir çığlık koparılacak “Doktor nerede/şifacı kim?”

23/99»23/108 - 63/10
28
İşte o zaman ayrılık vaktinin gelip çattığını anlayacak.

4/97 - 8/50»8/51
29
Ve bacaklar birbirine dolaşacak.

14/42»14/43 - 21/97
30
O gün sürüklenip götürülüş Rabbine doğru olacak.

42/45 - 50/19»50/30
31
Evet o, ne hakkı tasdik etti, ne de Rabbine namazla yöneldi.

43/74»43/80
32
Fakat gerçeği yalanladı ve Rabbine sırt çevirmiş.

39/59
33
Sonra da çalım satarak yandaşlarının yanına vardı.

83/29»83/36
34
Yazıklar olsun sana ey insan yazıklar olsun!

6/31 - 39/56
35
Evet gerçekten yazıklar olsun sana yazıklar olsun!

5/31
36
İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

23/115 - 29/2
37
O ana rahmine atılan bir damla sperm değil miydi?

22/5 - 23/12»23/16
38
Sonra bir parçacık pıhtı olmuş, Allah da onu yaratıp şekil de vermişti.

3/6 - 80/17»80/23
39
Ve ondan iki cinsi, erkek ve dişiyi meydana getirmiştir.

53/45 - 92/3
40
Bütün bunları yapan Allah’ın ölüyü diriltmeye gücü yetmez mi?

2/259 - 30/19 - 31/28

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi