Kur'an - Allahın Hadisi logo

22. HACC Suresi , Medine'de Nazil Olan Bu Sure 78 Ayetten Oluşmaktadır.
1
– Ey İnsanlar, Rabbinizin azabından korunun zira o saatin bu dünyanın bozulma sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

7/187 - 14/48 - 16/77 - 20/105»20/107 - 21/97
2
Bu dünyanın sonunun geldiği o dehşetli günde, her emzikli kadın emzirdiği bebeğini unutacak, her hamile kadın da düşük yapacak. İnsanlar sarhoş olmadıkları halde sen onları sarhoşmuş gibi görürsün. Fakat Allah’ın azabı daha şiddetlidir.

19/37 - 27/87»27/89 - 39/68
3
İnsanlardan kimileri şeytan tabiatlı azgınların peşinden giderler de hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında ileri geri konuşurlar.

15/39»15/42 - 16/98»16/100 - 17/64»17/65 - 31/20
4
Oysa o şeytan için şöyle yazılmıştır: “Şeytanı kim dost edinirse onu saptırır ve onu yakıcı çılgın azaba sürükler”.

2/268 - 4/120 - 14/22 - 23/97»23/98
5
– Ey insanlar! Eğer, tekrar diriltileceğinizden bir şüpheniz varsa unutmayın ki, biz sizi ilkin topraktan, sonra bir damla sudan/spermden, sonra rahim duvarına yapışan döllenmiş yumurtadan, sonra yaratılışı kısmen tamamlanmış, kısmen de tamamlanmamış bir et parçasından yarattık. İşte size yaratılışınızın aşamalarını böylece açıklıyoruz. Derken dünyaya gelmesini dilediğimizi belirli bir süreye kadar rahimlerde tutar ve sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız, sonra da gelişip büyümenize imkân sağlarız, içinizden kiminiz erken vefat ettirilir, kiminiz de ömrünün en düşkün çağı bunaklık dönemine kadar ertelenir de bildiği şeyleri bilemez hale gelir. Tıpkı kupkuru toprağı gördüğün gibi, biz oraya yağmur yağdırdığımız zaman o toprak kabarır ve canlanır ve her türden güzel bitkilerle donanır.

4/1 - 4/133 - 4/170 - 4/174 - 7/158 - 33/45 - 35/3 - 23/12»23/16 - 32/7»32/15 - 40/67 - 16/70 - 36/68 - 7/57 - 26/7
6
İşte bu Allah’ın hak ve tek ilah olmasındandır. Hiç şüpheniz olmasın ki ölüleri diriltecek olan da O’dur ve her şeye gücü yeten de O’dur.

30/19 - 30/50 - 35/9 - 41/39
7
İyi bilin ki o saat mutlaka gelecektir, bunda hiçbir şüphe yoktur ve kuşkusuz Allah kabirlerdeki ölüleri de yeniden diriltecektir.

3/9 - 18/21 - 34/3 - 40/59 - 42/18
8
İnsanlardan kimileri vardır ki, herhangi bir bilgiye, bir kılavuza ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında ileri geri konuşur.

22/3 - 31/20
9
İnsanları Allah’ın yolundan saptırmak için her renge girer. Bu tipin dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır, kıyamet günü de biz ona yakıcı azabı tattıracağız.

9/34 - 11/18»11/19 - 14/3 - 47/1
10
Ve işte bu işlediğin suçların bir karşılığıdır. Yoksa Allah’ın kullarına haksızlık edip zulmetme ihtimali yoktur.

3/108 - 3/117 - 10/44 - 18/49 - 41/46
11
Yine insanlardan kimi de vardır ki, tam uçurumun kenarında Allah’a kulluk eder. Nitekim o dinden menfaat sağladığında bununla sevinir. Eğer bir sıkıntıyla sınanacak olursa hemen yüzüstü dönüverir. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık hüsran budur.

11/9 - 17/83 - 34/15»34/21 - 89/15»89/28
12
Sonra da Allah’tan önce kendisine zarar da yarar da sağlayamayacak cansızlara dua ile yalvarıp yakarır. İşte en derin sapıklık budur.

10/18 - 26/70»26/103 - 72/21
13
Ardından da zararı yararından daha fazla olan kişiye yalvarıp yakarır. Ne kötü bir mevla, efendidir o ve ne kötü bir topluluktur o!

2/165»2/167 - 33/66»33/68 - 34/31»34/33 - 40/47»40/50
14
Şüphesiz ki Allah, iman eden ve iyi ve yararlı işler yapanları tabanından ırmakların çağladığı cennetlere koyacaktır. Allah, dilediği her şeyi gerçekleştirir.

2/25 - 18/31 - 29/7 - 47/15
15
Her kim Allah’ın bu dünyada ve ahirette kendisine doğrudan asla yardım edemeyeceğini düşünüyorsa, o zaman bir sebebe tutunup yücelere doğru bir yönelsin; sonra da kendisine yardım edeceğini zannettiği kişilerle ilişkisini kessin, baksın bakalım bu yaptığı şey onun içine düştüğü sıkıntıyı giderecek mi yoksa gidermeyecek mi?

2/186 - 7/3 - 40/60 - 73/8
16
İşte biz böylece Kuran’ı apaçık belgeler olarak indirdik. Hiç kuşku yok ki Allah dileyene doğru yolunu gösterir.

2/99 - 6/104 - 10/108 - 24/34 - 54/17
17
Hiç şüphe yok ki, iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler arasında hükmü kıyamet günü Allah verecektir. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.

2/62 - 5/69 - 42/10
18
Görmüyor musun ki göklerde ve yerde olan herkes, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, canlılar ve insanlardan çoğu Allah’ın yasalarına secde ile boyun eğiyor. İnsanların çoğu da azabı hak etmiştir. Allah’ın hor ve hakir kıldığına kimse şeref ve itibar kazandıramaz. Kuşkusuz Allah dilediğini mutlaka gerçekleştirir.

13/13 - 16/48»16/50 - 17/44 - 24/41 - 41/11
19
Birbirlerine karşıt işte şu iki grup Rabbleri hakkında hep tartışa gelmişlerdir. Onlardan inanmayanlar için ateşten elbiseler biçilecek ve başlarından aşağı kaynamış su boşaltılacak.

7/40»7/41 - 14/50 - 39/71»39/72
20
O suyla iç organları ve derileri eriyip dökülecek.

10/4 - 18/29 - 38/55»38/58 - 40/71»40/72
21
Onlara demirden topuzlarla azap edilecek.

18/29
22
Her ne zaman onlar acı ve ıstıraptan bunalıp oradan çıkmaya yeltenseler, kendilerine “Bu yakıcı azabı çekmeye mahkûmsunuz” denilerek oraya geri döndürülecekler.

5/37 - 32/20 - 40/47»40/50 - 43/74
23
Buna karşın Allah, iman eden iyi ve güzel işler yapanları tabanından ırmakların çağladığı cennetlere yerleştirecek. Bunlar orada altın bilezik ve inciler takınacaklar ve oradaki elbiseleri ise ipekten olacaktır.

2/25 - 18/31 - 22/14 - 29/7 - 47/15
24
Zira onlar sözün en güzeli olan Kuran’a yöneldiler, böylece övgüye layık olanın yoluna.

6/1 - 14/1 - 27/59 - 29/69 - 39/18 - 39/54»39/55
25
Fakat gerçekleri örtbas eden kâfirler ve insanları Allah’ın yolundan ve yerli yabancı herkes için eşit bir ibadet mekânı kıldığımız Mescid-i Haram’dan alıkoyanlar iyi bilsinler ki, kim orada zorbalıkla ve zorla insanları yanlışa saptırmak isterse biz ona acıklı bir azap tattıracağız.

2/217
26
Hani biz İbrahim’e Kâbe’nin yerini gösterdiğimizde ona: – Sakın bana hiç bir şeyi ortak ederek şirk koşma ve beytimi, tavaf edecekler, kıyama duracaklar, rükû ve secde edecekler için temiz tut, diye emretmiştik.

2/124»2/144 - 3/96»3/97 - 22/28»22/29
27
Ve İnsanlar arasında haccı ilan et ki dünyanın dört bir yanından gerek yaya ve gerekse bineklerle sana gelsinler.

2/158 - 52/4
28
Böylece haccın kendilerine sağlayacağı yararlara şahit olsunlar ve belirli günlerde O’nun kendilerine ihsan ettiği kurbanlık hayvanları, üzerine Allah’ın adını anarak kessinler. Artık bu kurbanların etinden hem siz yiyin, hem de darda olan yoksula yedirin.

6/142 - 16/7 - 36/71»36/73 - 40/79»40/80
29
Sonra da ihramdan çıkarak yıkanıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt- i Atik- i/özgürlük evi Kâbe’yi tavaf etsinler.

2/124»2/144 - 3/96»3/97 - 22/25»22/28
30
İşte böyle, artık kim Allah’ın yasaklarına saygı gösterirse, Rabbi katında bu onun için daha hayırlıdır. Zaten size bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse putlaştırmadan kaynaklanan pislikten ve her türlü asılsız inançtan da uzak durun.

2/173 - 5/1»5/3 - 6/145 - 16/115
31
Şirkten yüz çevirerek yalnız Allah’a yönelmiş Hanifler/muvahhitler olun. Zira kim Allah’a ortak koşar da müşrik olursa, gökten düşüp de parçalarını yırtıcı kuşların gagaladığı veya rüzgârın ıssız bir köşeye savurup attığı kimse gibi olur.

4/116 - 6/88 - 10/18 - 16/86 - 31/13 - 39/65
32
İşte müşriklerin durumu böyledir, ama kim de Allah’ın sembollerine saygı ve ihtimam/özen gösterirse elbette bu kalplerin duyarlı ve bilinçli olmasındandır.

3/30 - 14/14 - 17/107»17/109 - 21/90
33
Kurbanlık hayvanlardan belirli bir vakte kadar istifade edebilirsiniz nihayet onların kurban edilmek üzere varacakları son yer Beyti’l- Atik’tir Kâbe’dir.

22/25»22/32
34
Biz her ümmete kurban kesmeyi ibadet kıldık ki, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Unutmayın ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse tüm benliğinizle O’na teslim olun. Sen, Allah’a yürekten boyun eğenleri müjdele!

2/168 - 5/88 - 6/99 - 6/118»6/141
35
Onlar ki, ne zaman Allah’ın adı anılsa kalpleri ürperir. Başlarına gelen sıkıntılara sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan bağışlarlar.

2/177 - 2/254 - 8/2»8/3
36
Biz develerin kurban edilmesini de Allah’ın sembollerinden kıldık, bu hayvanlarda sizin için birçok faydalar vardır. Onları sıra sıra diz çöktürülmüş bir halde kurban ederken üzerlerine Allah’ın adını anın, nihayet yan üstü yere düşünce de onlardan hem siz yiyin hem de isteyebilen ve isteyemeyen muhtaçlara yedirin. İşte böylece nimetlerin hakkını veresiniz diye biz bu hayvanları sizin istifadenize sunduk.

6/142 - 16/7 - 22/28 - 36/71»36/73 - 40/79»40/80
37
Zira onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizden Allah’a ulaşacak olan sadece dininizdeki samimiyetinizdir. İşte böylece O, bu hayvanları istifadenize sunmuştur ki size sunduğu nimetler sebebiyle tekbir getirerek Allah’ı yüceltin. Öyleyse sen bu ibadeti güzelce yerine getirenleri müjdele!

2/155 - 3/171 - 9/21 - 9/124
38
Şüphesiz Allah, inanıp güvenenleri savunur. Çünkü Allah hiç bir hain nankör kâfiri sevmez.

3/160 - 5/11 - 10/103 - 22/40 - 30/47 - 40/51 - 3/31»3/32 - 4/107 - 8/58
39
Haksız yere saldırıya uğrayanlara savaşma izni verilmiştir. Elbette Allah onlara yardım etmeye kadirdir.

2/190 - 4/90 - 9/36 - 47/4 - 60/8»60/9
40
Onlar ki, sadece “Rabbimiz Allah’tır” dedikleri için, haksız yere yurtlarından çıkartılmışlardır. Eğer Allah insanların bir kısmını, diğer bir kısmıyla bertaraf etmemiş olsaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılıp giderdi. Allah kendi dinine destek verenlere elbette yardım edecektir. Çünkü Allah çok güçlüdür ve mutlak üstündür.

2/251 - 3/160 - 5/11 - 8/73 - 10/103 - 22/38 - 30/47 - 40/51
41
Eğer onlara yeryüzünde güç ve imkân verirsek, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğe engel olurlar. Nihayetinde işlerin sonucunu belirlemek Allah’a aittir.

2/238 - 6/92 - 19/55 - 20/132 - 24/37
42
Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa bil ki, daha önce Nuh kavmi, Ad ve Semud da yalancılıkla suçlanmışlardı.

14/44»14/45 - 22/43»22/44 - 24/34 - 38/12»38/14 - 14/12»14/14
43
İbrahim’in kavmi, Lut’un kavmi de.

7/80»7/84 - 11/77»11/83 - 15/57»15/77 - 26/69»26/103 - 51/24»51/37
44
Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştı. Ben de kâfirlere mühlet verdim sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Nasılmış inanmayanların akıbeti?

2/55»2/73 - 7/102»7/171 - 17/59»17/102 - 20/14»20/24
45
Biz vaktiyle çığırından çıkmış nice memleketleri helak ettik. Sonunda o şehirlerin altını üstüne getirdik böylece kuyuları kurumuş ve heybetli sarayları yerle bir olmuştur.

10/13 - 30/9 - 30/47 - 47/10
46
Şimdi onlar bu memleketlerde hiç gezip dolaşmıyorlar mı? Bu sayede akılları bazı şeylere erse kulakları da gerçekleri işitse de ibret alsalar. Ne var ki sadece gözler kör olmuyor fakat sinelerdeki gönül gözleri kör oluyor.

3/137 - 10/13 - 14/44»14/45 - 38/12»38/14 - 6/50 - 7/64 - 13/19 - 35/19»35/23
47
Kalkmışlar bir de senden azabı acele getirmeni istiyorlar. Şunu iyi bilsinler ki Allah verdiği vaatten asla dönmez. Fakat Rabbinin katında bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir.

6/57 - 21/38»21/39 - 34/29»34/30 - 3/9 - 3/194 - 7/44 - 30/6 - 32/5
48
Halkı çığırından çıkmış nice ülkeler var ki, ben, onlara önce mühlet verdim, sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Önünde sonunda dönüş banadır.

16/61 - 18/58 - 29/53»29/54 - 35/37 - 35/45 - 42/14
49
De ki: – Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.

3/20 - 5/67 - 7/158 - 13/40 - 16/35
50
İman edip, iyi ve güzel işler yapanlara sınırsız bir bağışlama ve güzel bir nimet vardır.

10/9 - 16/97 - 18/46 - 19/76
51
Ama ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba harcayanlar ise, işte onlar cehennemi boylayacaklar.

6/25 - 7/146 - 22/72 - 31/7 - 34/38 - 45/7
52
Senden önce hiç bir elçi ve nebi göndermedik ki, bir şeyi temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın. Ama Allah, şeytanın karıştırdığını giderir ve Allah, ayetlerini sağlamlaştırır. Zira Allah her şeyi bilen ve her hükmü doğru olandır.

13/17 - 17/81 - 18/56 - 34/49 - 47/3
53
Allah şeytanın karıştırdığı bu sözlerle, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamıştır. Hiç kuşku yok ki Allah’ın mesajını karıştırmak isteyen zalimler derin bir düşmanlık içindeler.

3/7 - 9/124»9/125 - 16/98»16/100
54
Bu aynı zamanda kendilerine ilim verilenlerin, Kuran’ın, Rabbinden gelen hak bir kitap olduğunu bilmeleri, buna iman etmeleri böylece kalplerinin yatışıp mutmain olması için de bir sınama olmuştur. Şüphesiz Allah iman edenleri doğru yoluna iletir.

2/186 - 4/174»4/175 - 6/125 - 8/29 - 34/6
55
Gerçekleri örtbas eden kâfirler ise ansızın o saat bu dünyanın sonu gelinceye kadar veya kurtuluşu olmayan günün azabı kendilerine gelinceye kadar bu Kuran hakkında şüphe içinde olmaya devam eder dururlar.

7/187 - 22/1»22/2 - 10/94 - 43/66
56
İşte o gün hükümranlık tamamen Allah’ındır. Aralarındaki hükmü, O verecektir. İman edip, iyi ve güzel işler yapanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklar.

6/94 - 18/44 - 40/20 - 82/19
57
Gerçeği örtbas edip ayetlerimiz karşısında yalana sarılan kâfirlere ise, işte onlara onur kırıcı bir azap vardır.

2/39 - 5/10 - 6/49 - 39/71 - 40/49»40/50
58
Bir de Allah davası uğrunda hicret edip, sonra bu uğurda öldürülenler veya ölenler, Allah bunlara kesinlikle eşsiz güzellikte rızıklar bahşedecektir. Çünkü Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

2/154 - 3/140 - 3/195 - 9/52 - 33/23
59
Allah bunları çok memnun olacakları mekânlara kesinlikle yerleştirecektir. Zira Allah her şeyi bilen ve cezalandırmada acele etmeyendir.

58/22 - 89/27»89/30 - 98/7»98/8
60
İşte Allah’ın hükmü budur. Artık her kim de kendisine yapılan saldırıya aynı şekilde karşılık verir de sonra tekrar saldırıya uğrarsa Allah ona elbette yardım edecektir. Şüphesiz Allah, çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.

3/160 - 5/11 - 10/103 - 22/38»22/40 - 30/47 - 40/51
61
İşte Allah’ın yardım hükmü budur. Zira Allah, geceyi gündüze katar gündüzü uzatır, gündüzü de geceye katar geceyi uzatır. Şüphesiz Allah kullarını işitendir ve görendir.

3/27 - 7/54 - 13/3 - 31/29
62
İşte onun güç ve kudreti bu. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Allah ile aralarına koyup dua ile yalvarıp yakardıkları ise batılın ta kendisidir. Zira Allah’tır çok yüce ve çok büyüktür.

7/191»7/195 - 10/28»10/35 - 10/66 - 16/17»16/23 - 17/56
63
Allah’ın gökten su indirmesiyle yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Allah, akıl sır ermez bir bilgiye sahip ve her şeyden haberdardır.

7/59 - 22/5 - 35/9 - 41/39 - 50/9»50/11
64
Zira göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Gerçekten Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve övgüye layık olandır.

10/66 - 16/52 - 14/2 - 17/111 - 39/7 - 6/1 - 14/8 - 34/1
65
Allah’ın yeryüzündeki her şeyi ve denizde O’nun koyduğu yasalar uyarınca akıp giden gemileri istifadenize sunduğunu, gökyüzünü tutan böylece onun yere çökmesini engelleyen yasanın sadece O’nun kudretiyle oluştuğunu görmüyor musun? Çünkü Allah, insanlara karşı gerçekten çok şefkatli ve çok merhametlidir.

5/96 - 35/12 - 55/19»55/22
66
Zira O’dur size hayat veren sonra sizi öldürecek, sonra da yeniden diriltecek olan. Şu bir gerçek ki insan bu nimetlere karşı çok nankördür.

2/152 - 10/31 - 11/9»11/10 - 14/7 - 14/28 - 16/112
67
Biz her toplum için uygulayacakları ibadet tarzı belirledik. Öyleyse, kimse seni bu konuda tartışmaya çekmesin sen sadece Rabbine davet et! Hiç kuşkusuz sen, dosdoğru yol üzerindesin.

2/148 - 5/48 - 22/68 - 29/46 - 42/15
68
Eğer seninle tartışırlarsa şöyle de: – Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir.

3/20 - 22/67 - 10/61 - 13/9»13/10 - 34/3
69
Allah kıyamet günü tartışıp durduğunuz konularda aranızda hükmünü verecektir.

2/213 - 3/105 - 5/48 - 10/93 - 32/25 - 42/10
70
Allah’ın gökte ve yerde ne varsa hepsini bildiğini bilmiyor musun? Şüphesiz bunlar bir yasada kitapta mevcuttur. Zira bu, Allah’a çok kolaydır.

4/81 - 6/59 - 10/21 - 10/61 - 11/6 - 36/12
71
Onlar, Allah’tan önce, hakkında hiçbir belge indirmediği ve kendilerinin de hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Bu müşriklerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

3/64 - 4/36 - 7/194 - 9/31 - 18/102
72
Zira onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, nankör kâfirlerin yüzlerindeki nefreti hemen fark edersin. Neredeyse, kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: – Size bundan daha kötü bir şeyi haber vereyim mi? Cehennem! Allah onu inanmayan kâfirlere vaat etti. O ne berbat bir son duraktır.

17/41 - 17/82 - 25/60 - 39/45 - 43/78
73
– Ey insanlar, bir örnek veriliyor, şimdi iyi dinleyin! Sizin Allah’tan başka dua ile yalvarıp yakardıklarınız var ya onlar hepsi bir araya gelseler bir sinek dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de.

2/26 - 7/191 - 16/20 - 25/3 - 31/11 - 35/40
74
Onlar, Allah’ı gerektiği gibi takdir edemediler. Oysa Allah sonsuz güç sahibidir, mutlak üstün ve galip olandır.

39/67 - 2/255 - 36/83 - 40/64 - 59/23
75
Allah, meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, her şeyi işitendir, her şeyi görendir.

16/2 - 42/51 - 21/7 - 14/11 - 17/93 - 18/110 - 41/6 - 57/4 - 58/7
76
O, onların yaptıklarını da bilir yapacaklarını da. Zira bütün işler önünde sonunda Allah’a döner.

2/255 - 11/6 - 47/19
77
– Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin ve yalnızca Rabbinize kulluk edin, bir de iyi ve güzel işler yapın ki gerçek kurtuluşa eresiniz.

2/1»2/5 - 9/20 - 31/1»31/5
78
Allah yolunda, ona layık olacak şekilde gayret gösterin. O, sizi seçkin kıldı, Dinde üzerinize bir zorluk yüklemedi. Öyleyse atanız İbrahim’in inanç sistemine uyun. Çünkü O, elçi size şahit, örnek ve model olsun siz de insanlığa şahit, örnek ve modeller olasınız diye önceki dönemlerde ve bu Kuran’da sizi sadece “Müslüman” diye isimlendirdi. Öyleyse namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Zira sizin mevlanız Allah’tır. O, ne güzel Mevlâ ve O ne güzel yardımcıdır.

20/42 - 2/143 - 2/256 - 16/123 - 37/83»37/110 - 43/26»43/30 - 60/4»60/6 - 33/21 - 2/133 - 11/14 - 27/81 - 28/53 - 2/177 - 4/103 - 6/72 - 2/254 - 9/60 - 57/7 - 13/30 - 14/12 - 39/38 - 64/13 - 2/286 - 8/40 - 29/22

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi