Kur'an - Allahın Hadisi logo

109. KÂFİRÛN Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 6 Ayetten Oluşmaktadır.
1
(1-2) De ki: Ey Kâfirler! Ben asla kul olacak değilim kulluk ettiğinize.

17/73»17/75 - 39/11»39/15
2
(1-2) De ki: Ey Kâfirler! Ben asla kul olacak değilim kulluk ettiğinize.

17/73»17/75 - 39/11»39/15
3
Siz de benim kul olduğuma kulluk edecek değilsiniz.

3/64 - 38/1»38/9
4
Ben zaten hiç kulluk etmemiştim sizin kul olduklarınıza.

39/11»39/15 - 39/64»39/66
5
Siz de benim kul olduğuma hiç kulluk etmemiştiniz.

2/133 - 16/36
6
Sizin dininiz/inancınız size, benim dinim/inancım bana!

109/1»109/5 - 39/2 - 40/60

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi