Kur'an - Allahın Hadisi logo

69. HAKKA Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 52 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Mutlaka gerçekleşecek olan.

22/1»22/2 - 69/15
2
Ne dehşet bir şeydir o!

39/68 - 40/59
3
Onun ne dehşet bir şey olduğunu sen nereden bileceksin?

7/187 - 79/42»79/46
4
Vakti zamanında Semud ve Ad halkı bu tehditlerimi yalanlamışlardı.

7/73»7/79
5
Ama Semud kavmi şiddetli bir sarsıntı ile helak edildi.

11/61»11/68
6
Ad kavmi ise kasıp kavuran şiddetli bir kasırga ile helak edildi.

41/15»41/16
7
Allah, onların kökünü kazımak için o kasırgayı aralıksız olarak yedi gece sekiz gün boyunca estirdi. Onların, kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini gözünde canlandırabilirsin.

46/21»46/25
8
Şimdi bak bakalım onlardan geriye kalan bir şey görebiliyor musun?

11/94»11/95 - 19/98
9
Firavun, ondan öncekiler, bir de altı üstüne gelmiş Lut toplumu gibi niceleri geldi geçti. Onların hepsi de günaha batmışlardı.

9/70 - 10/13
10
Evet onların hepsi de Rabblerinin mesajlarını tebliğ eden elçisine karşı gelip başkaldırmışlar sonunda da Allah onların hepsini katlanan bir bela ile cezalandırmıştı.

39/71 - 67/6»67/12
11
Nuh Tufanında sular taştığı zaman atalarınızı da gemide biz taşımıştık.

10/90
12
Bunu sizlere bir öğüt/uyarı ve söz dinleyenlerin kulaklarına küpe olsun diye yaptık.

18/54 - 39/27
13
Nihayet Sur’a tek bir üfürüşle üfürüldüğünde.

20/105»20/107 - 21/104
14
Yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirlerine çarparak paramparça olduğunda.

18/47 - 52/10
15
İşte o gün beklenen o büyük olay gerçekleşmiş olur.

69/1 - 70/9
16
O gün gök parçalanmış olacak zira o gün tüm direncini yitirmiş olacak.

56/4»56/6 - 73/14
17
Melekler o gün göğün etrafındadırlar. Rabbinin hükümranlık tahtını o gün sekiz melek taşıyacak.

28/88 - 40/7
18
İşte o gün, siz Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız, sizin en gizli sırlarınız bile gizli kalmayacak.

18/49 - 54/50»54/53
19
Kitabı sağ tarafından verilen kişi, İşte amel defterim alın okuyun!

84/6»84/9
20
Evet ben bir gün yaptıklarımın hesabıyla karşılaşacağımı biliyordum.

37/40»37/61 - 39/74
21
Artık o, kendini mesut edecek bir hayatın içinde bulacak.

43/67»43/73
22
Yüce cennetlerde.

56/10»56/40
23
Meyveleri ise dalları sarkmış bir halde ona yaklaştırılacak.

55/54 - 76/14
24
Onlara, geçmiş hayatta yaptığınızın bir karşılığı olarak yiyin için afiyet olsun! Denilecek.

47/15 - 77/41»77/46
25
Kitabı sol tarafından verilen kişi ise: – Eyvah! Diyecek, keşke amel defterim bana hiç verilmeseydi.

84/10»84/24 - 90/19»90/20
26
Keşke hesabımdan hiç haberdar olmasaydım.

18/49 - 54/50»54/53
27
Keşke ölümle her şey bitmiş olsaydı.

84/10»84/24
28
Malım mülküm bana hiçbir fayda vermedi.

92/8»92/12
29
Bütün gücüm de yok olup gitti.

104/1»104/9
30
Sonra cehennem görevlilerine şöyle emredilecek: – Tutun onu bağlayın!

66/6
31
– Sonra cehenneme sallayın.

50/20»50/30
32
Sonra da boyu yetmiş arşın uzunluğundaki zincire vurun onu!

25/12»25/13 - 73/12
33
Çünkü o, yüce Allah’a inanıp güvenmiyordu.

2/257 - 5/41
34
Yoksulu yedirmeye de ön ayak olmuyordu.

89/15»89/19
35
Onun artık bugün hiçbir dostu yoktur.

43/67 - 44/41
36
Bu sebeple bugün onun irinden başka hiçbir yiyeceği yoktur.

14/16
37
Zira o irin sadece günahkârın yiyeceğidir.

78/21»78/30
38
Ötesi yok, işte ben görebildiğiniz.

13/2»13/5 - 51/20»51/21
39
Ve göremediğiniz her şeye yemin ediyorum ki.

9/26 - 33/9
40
Kesinlikle bu Kuran şerefli ve değerli bir elçinin sözüdür.

81/19»81/29
41
Dolayısıyla o bir şair sözü değildir. Siz bu gerçeğe hiç inanmıyorsunuz.

21/5 - 36/69»36/70
42
Bu Kuran bir kâhinin sözü de değildir. Ama siz bunu hiç düşünmüyorsunuz.

38/29 - 52/29
43
Alemlerin Rabbi Allah katından indirilmedir.

26/192 - 27/6
44
Eğer bir takım sözler uydurup bize isnat edecek olsaydı.

10/17 - 11/13»11/14
45
Biz onu kudretimizle kıskıvrak yakalar.

10/15»10/16
46
Sonra da onun can damarını koparıverirdik de.

17/73»17/75
47
Hiçbiriniz buna engel olamazdınız.

13/37
48
Şüphesiz ki bu Kuran Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır.

7/69»7/70 - 10/57
49
Elbette biz, sizden onu yalanlayanları çok iyi biliyoruz.

6/33 - 42/24
50
Aynı zamanda bu Kuran kâfirler için bir iç yangınıdır.

6/130 - 7/37
51
Zira bu Kuran kesin ve mutlak bir haktır.

6/114»6/116 - 10/94
52
Şu halde sen, sadece yüce Rabbinin emriyle hareket et!

3/191»3/195 - 17/110»17/111 - 26/78»26/82

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi