Kur'an - Allahın Hadisi logo

87. Â’LÂ Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 19 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Yücelikte eşsiz olan Rabbinin adıyla hareket et/tespih et.

6/162 - 59/22»59/24
2
O ki tüm mahlûkatı yarattı ve ona yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanım verdi.

30/30 - 76/1»76/4
3
O ki her şeye bir ölçü ve amaç takdir etti ve yolunu gösterdi.

55/1»55/13 - 16/9 - 17/9
4
O ki bütün bitki örtüsünü çıkardı.

10/24 - 18/45
5
Sonra da onu kupkuru çerçöp haline getirdi.

16/96 - 57/20
6
Biz sana Kuran’ı okutup belleteceğiz sen de unutmayacaksın.

2/97 - 20/114 - 72/26»72/28
7
Bu ancak Allah’ın dilemesi ile olacak şeydir. Zira O’dur aşikâr olanı da gizli olanı da bilen.

26/192»26/199 - 96/1
8
Zaten kolay olanı biz sana daha da kolaylaştıracağız.

19/97 - 44/58
9
O halde, sen sadece öğüt ver. Şüphesiz bu öğütler bir gün fayda verecektir.

2/269 - 11/114
10
Allah’a derinden saygı duyan öğüt alır.

10/57 - 13/19
11
Bedbaht olan ise öğütten kaçar.

23/66 - 67/6»67/12
12
Bu gibiler o korkunç ateşi boylayacaktır.

35/37 - 43/74»43/78
13
Artık orada ne ölebilecek; ne de yaşayabilecektir.

14/17 - 78/39»78/40
14
Hiç şüphesiz arınan kurtuluşa ermiştir.

4/146 - 20/74»20/76
15
Yani Rabbinin adını anıp namaz kılan.

2/63 - 6/162
16
Siz, hala bu dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17/18»17/19 - 42/20
17
Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

3/185 - 57/20
18
Bütün bunlar, önceki sahifelerde/vahiylerde mevcuttur.

5/48 - 12/111
19
Mesela İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.

6/83»6/90 - 26/192»26/196 - 42/13

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi