Kur'an - Allahın Hadisi logo

94. İNŞİRAH Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 8 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Biz senin yüreğini vahiyle ferahlatmadık mı?

11/120 - 13/28
2
Ve o ağır yükü üzerinden kaldırmadık mı?

13/40 - 18/6 - 35/8
3
Ki o yük, belini iki büklüm etmişti

11/12 - 17/90»17/94
4
Ve senin şanını yüceltmedik mi?

17/75»17/77 - 21/107 - 68/4
5
Elbette her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

54/17 - 54/40
6
Evet her zorlukla bir kolaylık elbette vardır.

3/195 - 73/20
7
Öyleyse zor bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul!

18/99 - 53/39»53/40
8
Daima Rabbine yönel ve ondan yardım bekle.

2/265 - 3/162 - 13/16»13/24

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi