Kur'an - Allahın Hadisi logo

19. MERYEM Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 98 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

10/1 - 15/1 - 26/2 - 27/1
2
Bu ayetler kulu Zekeriya’ya Rabbinin, rahmetinin anısıdır.

3/35»3/41 - 19/3»19/15 - 21/89»21/90
3
Hani o, Rabbine ta yürekten şöyle yalvarmıştı.

7/55 - 7/205
4
Rabbim, şüphesiz kemiklerim eridi/gücüm kuvvetim kesildi, saçım sakalım ağardı, Rabbim bu zamana kadar sana yaptığım dualarımda hiç eli boş dönmedim.

3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
5
Ben gittikten sonra yakınlarımdan endişe duyuyorum, üstelik hanımım da kısır, bana katından yerimi dolduracak ehil bir evlat bağışla!

3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
6
Hem bana hem Yakupoğullarına varis olsun. Rabbim onu hoşnut olacağın bir kimse eyle.

3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
7
Ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğlan müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik.

6/85»6/89 - 3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
8
– Zekeriya: Rabbim, hanım kısır ben ise güçsüz ve yaşlı biriyim nasıl benim bir oğlum olabilir ki? Dedi.

3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
9
– Melek: Dedi ki, evet doğrudur, öyledir, ama Rabbin diyor ki bu benim için çok kolaydır. Unutma ki daha önce ben seni yarattığımda sen hiçbir şey değildin.

3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
10
– Rabbim, öyleyse bana bir alamet göster! Dedi. -Rabbi: Senin alametin, tam üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır. Buyurdu.

2/117 - 3/59 - 3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
11
Bunun üzerine Zekeriya mabetteki hücresinden kavminin huzuruna çıkarak işaretle onlara "Sabah akşam Allah’ın şanını yüceltmeye devam edin" diye emretti.

3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
12
– Ey Yahya, Kitaba sımsıkı sarıl. Biz ona daha çocukken sağlam akıl ve doğru karar verme yeteneği vermiştik.

6/85»6/89 - 3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
13
Ayrıca ona katımızdan şefkatli bir kalp ve tertemiz bir karakter bahşetmiştik, o da bizim emir ve yasaklarımıza karşı gayet duyarlı biriydi.

2/177 - 3/133»3/136 - 6/85»6/89 - 3/35»3/41 - 19/2»19/15 - 21/89»21/90
14
Anne ve babasına oldukça iyi davranırdı. Onlara karşı asla zorba ve isyankâr biri olmadı.

4/36 - 6/151 - 17/23 - 18/74»18/80 - 29/8 - 31/14
15
Onun içindir ki doğduğu gün ilahi esenlik kapsamındaydı öldüğü gün ve yeniden dirileceği gün de öyle.

2/28 - 3/8»3/9 - 3/158 - 18/49
16
– Bu kitapta Meryem’i de gündeme taşı! Hani o, ailesinden ayrılarak mabedin doğusunda bir yere çekilmişti.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
17
Meryem onlarla kendisi arasına perde çekmişti. O’na Ruhumuzu göndermiştik. O da Meryem’e tam bir beşer suretinde görünmüştü.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
18
– Meryem "Ben senden Rahman olan Allah’a sığınırım Eğer Allah’tan korkup sakınan biriysen bana yaklaşma" Dedi.

3/33»3/47 - [ayet]19/17/ayet]»19/34
19
Ben, Rabbinin sadece bir elçisiyim, sana tertemiz bir oğlan çocuğu vermeye geldim.

23/50 - 43/61
20
– Meryem: Bana hiçbir beşer eli değmemişken benim nasıl oğlum olabilir ki, üstelik ben iffetsiz bir kadın da değilim. Dedi.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
21
Orası öyle fakat Rabbin diyor ki bu benim için çok kolaydır, üstelik biz onu bütün insanlığa kudretimizin bir delili ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Böylece kararlaştırılmış iş gerçekleşmiş oldu.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
22
İşte böylece Meryem hamile kaldı doğumu yaklaşınca uzak bir yere çekildi.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
23
Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine kadar sürüklediğinde: Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gidenlerden olsaydım, diye sızlandı.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
24
Alt tarafından ona şöyle seslenildi: – Sakın üzülme zira Rabbin doğurduğun çocuğu şerefli kılmıştır.

3/33»3/47 - 19/17»19/34 - 17/70
25
Haydi hurma dalını kendine çekerek silkele de üzerine taze hurmalar dökülsün.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
26
Ye, iç, gözün aydın olsun. Şayet herhangi bir beşere rastlarsan, ben O Rahman’a oruç adadım bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de!

3/33»3/47 - 19/17»19/34
27
Daha sonra Meryem çocuğu kucağına alıp halkının yanına getirdi. – Onlar: Ey Meryem, çirkin ve utanılacak bir iş yapmışsın! Dediler.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
28
Ey Harun soyunun kızı, senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi dediler.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
29
Meryem bunun üzerine çocuğu işaret etti. – Onlar: Beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz.

3/33»3/47 - 19/17»19/34
30
İsa dedi ki: – Ben, Allah’ın kuluyum. O, bana vahiy verecek ve beni nebi tayin edecek.

3/51»3/52 - 4/172 - 5/77 - 5/116»5/117
31
Beni bulunduğum her konumda kutlu kıldı ve bana namazı ve zekâtı emretti.

3/33»3/47 - 19/17»19/34 - 7/156 - 30/39 - 63/10
32
Anneme karşı iyi davranmayı emretti ve beni zorba ve azgın biri yapmadı.

4/36 - 6/151 - 17/23 - 18/74»18/80 - 19/14 - 29/8 - 31/14
33
Nitekim doğduğum gün, ilahi esenlik kapsamındaydım öldüğüm gün ve yeniden diriltileceğim gün de öyle. Dedi.

2/28 - 3/8»3/9 - 3/158 - 18/49
34
İnsanların hakkında tartışıp şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa ile ilgili gerçek söz işte budur.

3/34»3/61 - 4/171 - 5/17 - 5/116 - 9/31
35
Allah’ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O, böyle şeylerden münezzehtir/uzaktır, O, bir şeyin olmasına hükmettiği zaman "Ol" der ve o şey hemen oluş sürecine girer.

6/101 - 16/58»16/59 - 17/40 - 19/88»19/93 - 37/149 - 39/4 - 43/15»43/19 - 52/39 - 53/21»53/23 - 72/3
36
Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir. O halde sadece ona kulluk edin, budur dosdoğru yol.

22/2 - 27/87»27/89 - 39/68»39/71 - 43/67
37
Buna rağmen gruplar kendi aralarında ihtilafa düştüler, her şeyin şahitlendireleceği o büyük gün vay buna inanmayan kâfirlerin haline!

3/158 - 6/128»6/130 - 14/48»14/49 - 18/49 - 34/31
38
Bizim huzurumuza geldikleri o gün, her şeyi öyle bir işitecek ve öyle bir görecekler ama o gün bu yanlışta ısrar eden zalimler tam bir şaşkınlık içinde olacaklar.

18/49 - 21/47 - 69/18 - 75/10»75/19
39
– Öyleyse sen onları, hüküm kesinleştiğinde büyük pişmanlığın yaşanacağı o gün ile uyar! Zira onlar o günü umursamıyorlar dahası onlar ona inanmıyorlar.

14/44»14/45 - 18/49 - 21/47 - 23/99»23/108 - 42/44 - 69/18 - 75/10»75/19
40
Şüphesiz o gün yeryüzü ve üstündeki herkes yok olacak sadece biz kalacağız ve sonunda hesap vermek üzere hepsi bize getirilecekler.

3/180 - 15/23 - 19/80 - 28/87»28/88
41
Bu kitapta İbrahim’i de gündeme getir, O özü sözü doğru biri ve bir nebi idi.

2/124»2/135 - 3/65»3/68 - 14/35»14/41 - 16/120»16/123 - 22/78 - 26/6926/103 - 60/4»60/6
42
– O bir gün babasına şöyle demişti: Babacığım, duymayan görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayanlara niye kul oluyorsun?

6/74»6/85 - 21/51»21/52 - 26/69»26/103
43
Babacığım, gerçekten bana, sana gelmeyen bir bilgi/vahiy gelmiştir. Öyleyse bana uy da seni dosdoğru yola yönlendireyim.

6/74»6/85 - 2/124»2/135 - 3/65»3/68 - 14/35»14/41 - 16/120»16/123 - 22/78 - 26/69»26/103 - 60/4»60/6
44
Babacığım, ne olur artık şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan Rahman’a isyan etmiştir.

6/74»6/85 - 2/124»2/135 - 3/65»3/68 - 14/35»14/41 - 16/120»16/123 - 22/78 - 26/69»26/103 - 60/4»60/6
45
Babacığım korkuyorum ki bu gidişle sen Şeytanı veli/dost edinip Rahman’ın azabına uğrayacaksın.

6/74»6/85 - 2/124»2/135 - 3/65»3/68 - 14/35»14/41 - 16/120»16/123 - 22/78 - 26/69»26/103 - 60/4»60/6
46
Babası: Yoksa sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun Ey İbrahim! Eğer buna bir son vermezsen andolsun ki seni öldüresiye taşlarım, şimdi yıkıl karşımdan gözüme görünme!

6/74»6/85 - 2/124»2/135 - 3/65»3/68 - 14/35»14/41 - 16/120»16/123 - 22/78 - 26/69»26/103 - 60/4»60/6
47
İbrahim: – Sana selam olsun babacığım senin bağışlanman için Rabbime yalvaracağım, zira O bana karşı oldukça lütufkârdır.

6/74»6/85 - 2/124»2/135 - 3/65»3/68 - 14/35»14/41 - 16/120»16/123 - 22/78 - 26/69»26/103 - 60/4»60/6
48
Artık hem sizi hem de Allah ile aranıza koyup yalvarıp yakardıklarınızı terk ediyorum, zira ben yalnızca Rabbime dua ediyorum umarım ki Rabbim benim duamı karşılıksız bırakmaz.

6/74»6/85 - 2/124»2/135 - 3/65»3/68 - 14/35»14/41 - 16/120»16/123 - 22/78 - 26/69»26/103 - 60/4»60/6
49
Sonunda onları ve Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri şeyleri terk edince, bizde ona İshak’ı ardından Yakub’u armağan ettik her ikisine de nebilik verdik.

37/83»37/113 - 51/24»51/30
50
Dahası onlara rahmet hazinemizden bolca lütufta bulunduk ve onlara doğruluk timsali olarak anılacak yüksek bir şöhret nasip ettik.

6/74»6/85 - 21/50»21/73 - 26/69»26/103 - 60/4»60/6
51
– Bu Kitap’ta Musa’yı da gündeme getir. Gerçekten O, samimi, seçkin bir kul ve seçilmiş bir elçi, nebi idi.

2/47»2/74 - 7/103»7/156 - 27/7»27/14 - 28/3»28/84 - 40/28»40/47
52
Vaktiyle Sina dağının sağ yamacından biz ona seslenmiş ve vahyimizi iletmek için onu yaklaştırmıştık.

2/47»2/74 - 7/103»7/156 - 27/7»27/14 - 28/3»28/84 - 40/28»40/47
53
Ve rahmetimizin bir nişanesi olsun diye kardeşi Harun’u Nebi kılarak ona yardımcı yapmıştık.

2/47»2/74 - 7/103»7/156 - 27/7»27/14 - 28/3»28/84 - 40/28»40/47 - 79/15»79/26
54
– Bu Kitap’ta İsmail’i de gündeme getir. O, vaadine/sözüne sadık bir kimseydi. O, bir elçi ve bir nebiydi.

6/86»6/87 - 19/55 - 37/100»37/112 - 38/48
55
O, ailesine namazı ve zekâtı emrederdi. Rabbinin katında O’nun hoşnutluğunu kazanmış birisiydi.

6/86»6/87 - 19/54 - 37/100»37/112 - 38/48
56
– Bu kitapta İdris’i de gündeme getir. O, doğruluk timsali bir nebi idi.

19/57 - 21/85
57
Biz onu katımızda yüksek bir konuma yücelttik.

19/56 - 21/85»21/86
58
İşte bütün bu anılan nebiler, Allah’ın kendilerine nimetler ihsan ettiği nebilerden Adem’in ve Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelen ve İbrahim’in ve İsrail’in (Yakup’un) neslinden olup kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerden bazılarıdır. Ne zaman onlara Rahman’ın ayetleri okunsa hepsi de gözyaşları içinde secdeye kapanırlardı.

1/5 - 4/69 - 5/3 - 6/84»6/90 - 17/108»17/109 - 42/13 - 43/59
59
Sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki salâtı/namazı zayi ettiler/içini boşalttılar şehevi arzu ve hevalarına uydular yakında cehennemi gayyayı boylayacaklar.

4/103 - 30/31 - 74/38»74/43 - 18/28 - 25/43 - 28/50 - 45/23 - 47/14
60
Ancak tövbe ile dönüş yapan, iman ederek iyi ve yararlı işler yapanlar müstesna, işte bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğramayacaklar.

4/17»4/18 - 8/38 - 7/153 - 25/63»25/77
61
Bunlar, Rahman’ın kullarına vaat ettiği, idrak kapasitesinin üstünde güzellikte olan Adn cennetleridir, onun vaadi mutlaka yerine gelecektir.

21/101»21/103 - 25/15 - 28/61 - 39/74 - 40/8 - 46/16 - 47/15
62
Onlar burada mutluluk selam tebriği dışında hiçbir boş söz işitmeyecekler ve onlar yiyeceklerini sabah akşam hazır bulacaklar.

14/23 - 15/47 - 25/24 - 37/45»37/47 - 52/23 - 56/25»56/26 - 78/34»78/35
63
Kullarımızdan sakınıp korunanları varis yapacağımız işte bu cennetlerdir.

3/133»3/136 - 4/57 - 55/46»55/62 - 76/22
64
Biz, yalnızca Rabbinin emri ile buraya yerleştik, önümüzde olan/bilebildiğimiz ve ardımızda olan/bilemediğimiz ve ikisi arasındaki her durum O’nun bilgisi dâhilindedir zira senin Rabbin hiçbir şeyi unutmuş değildir.

18/49 - 20/51»20/52 - 45/29 - 56/7»56/41 - 58/6
65
Çünkü O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tümünün Rabbidir. Öyleyse sadece O’na kulluk et ve O’na kullukta sabırlı ol! Hem sen O’nun ismine ve şanına denk birini biliyor musun?

18/14 - 21/56 - 26/24 - 37/5 - 44/7 - 78/37
66
İnsan, bir de kalkmış “Ben öldükten sonra yeniden diriltilecek miyim?” Diyor.

2/39 - 6/26»6/28 - 6/93 - 13/5 - 27/67 - 36/77»36/79 - 46/17
67
Peki bu İnsan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini bizim yarattığımızı hiç düşünmüyor mu?

13/5 - 27/67 - 36/77»36/79 - 46/17
68
Rabbine andolsun ki, onları ve peşinden gittikleri şeytanları bir araya toplayacağız sonra da hepsini diz çökmüş bir halde cehennemin yanı başına getireceğiz.

45/28 - 55/31 - 102/1»102/8
69
Daha sonra da her topluluktan Rahman’a karşı gelmede en azgın olanını seçip ortaya çıkaracağız.

28/62»28/67 - 34/31»34/33 - 37/11»37/61 - 38/55»38/68
70
Çünkü onlardan hangisinin cehenneme daha önce atılmaya müstahak olduğunu en iyi biz biliriz.

2/8»2/10 - 6/70 - 16/94 - 21/97»21/99 - 22/51
71
Ve siz azgınlar! Siz hepiniz istisnasız cehennemi boylayacaksınız! Zira bu Rabbinin gerçekleştirmeyi üzerine aldığı kesin bir hükümdür.

7/50 - 102/1»102/8
72
Sonra, sakınıp korunanları kurtaracağız, fakat o zalim azgınları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde bırakacağız.

21/101»21/103 - 41/30»41/32
73
(Dünyada iken) Kendilerine ayetlerimiz apaçık bir şekilde okunduğunda ayetlerimize inanmayanlar iman edenlere derlerdi ki; Bu iki gruptan hangisi makam ve mevki olarak daha üstün ve toplum nezdinde daha itibarlı?

19/75 - 19/81
74
Oysa biz onlardan önce varlık ve görkem bakımından onlardan daha yüksek nice uygarlıkları helak ettik.

10/13 - 30/9
75
De ki: – Dalalet bataklığına saplananlara Rahman varsın bu dünyada biraz mühlet versin ne çıkar. Nihayet o saat bu dünyanın bozulmasını ya da uyarıldıkları cehennem azabını gördüklerinde işte o zaman anlayacaklar kimin konum olarak daha kötü, kimin daha zayıf ve güçsüz olduğunu.

2/126 - 6/44 - 19/73 - 28/58»28/82
76
Allah, doğru yolda olanların imanlarını güçlendirir. Kalıcı olan iyi ve güzel işler ise Rabbinin katında mükâfat olarak daha hayırlı ve kazanç olarak da daha üstündür.

6/153 - 89/15»89/25
77
Ayetlerimize inanmayanlar bir de kalkıp elbette bana mal da verilecek evlat da diyen şu tipi görüyor musun?

23/99»23/108 - 39/71
78
Bu adam gaybı mı biliyor yoksa Rahman’dan bu konuda bir ahit/söz mü almış?

18/32»18/43 - 74/11»74/25
79
Biz onun bu sözlerini kaydedeceğiz ve onun cezasını uzattıkça uzatacağız.

18/49 - 58/6
80
Onun dediği mal da evlat da bize kalacak ve bizim huzurumuza yapayalnız gelecek.

6/94 - 18/48
81
Onlar kendilerine güç ve itibar sağlasın diye Allah’tan başka bir takım ilahlar edindiler.

36/74»36/76 - 39/3
82
Hayır! Tam aksine kul oldukları o ilahlar, kendilerine yapılan ibadeti hem reddedecekler hem de onlara düşman kesilecekler.

7/53 - 10/27»10/33 - 46/4»46/6
83
Görmüyor musun şeytanların kâfirlerin üzerine gidip, onları kışkırttıklarını.

36/60»36/66 - 43/36»43/37
84
– O halde, sen onlar için acele etme. Biz onlar için gün sayıyoruz.

4/81 - 10/21
85
O gün geldiğinde günahlardan korunanları Rahman’ın huzurunda ağır konuklar olarak toplarız.

36/55»36/59
86
Ve günaha batmış olanları sulamaya götürülen hayvan sürüsü gibi Cehenneme süreriz.

7/50»7/53 - 32/20
87
O gün hiç kimse şefaat yetkisine sahip değildir ancak yapmış olduğu iman sözleşmesine sadık olanlara Rahman şefaat edecektir.88
–Ve onlar “Rahman çocuk edindi” Dediler.

6/101 - 16/58»16/59 - 17/40 - 19/35»19/93 - 37/149 - 39/4 - 43/15»43/19 - 52/39 - 53/21»53/23 - 72/3
89
Andolsun ki siz çok çirkin bir iftira attınız ortaya.

16/58»16/59 - 17/40 - 19/88»19/93 - 37/149 - 43/15»43/19 - 52/39 - 53/21»53/23
90
Onların bu iftiralarından az kalsın gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı.

16/58»16/59 - 17/40 - 19/88»19/93 - 37/149 - 43/15»43/19 - 52/39 - 53/21»53/23
91
Rahman’a çocuk isnadı yüzünden.

16/58»16/59 - 17/40 - 19/88»19/93 - 37/149 - 43/15»43/19 - 52/39 - 53/21»53/23
92
Hâlbuki çocuk edinmek Rahman’ın şanına yakışmaz.

16/58»16/59 - 17/40 - 19/88»19/93 - 37/149 - 43/15»43/19 - 52/39 - 53/21»53/23
93
Zira göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman’ın huzuruna ancak ve ancak bir kul olarak gelecektir.

2/116 - 10/66»10/68 - 19/88»19/93
94
Andolsun ki Allah, onları sonsuz ilmiyle kuşatmış ve yapıp ettiklerini bir bir tesbit etmiştir.

21/47 - 45/28»45/29 - 58/6 - 69/18 - 75/10»75/19
95
Ve onların hepsi de kıyamet günü Rahman’ın huzuruna yalnız başına gelecekler.

6/94 - 7/53 - 18/49 - 19/80 - 19/95 - 26/92»26/98
96
Ama İman edip iyi ve yararlı işler yapanlar var ya Rahman onlara tarifsiz bir sevgi ile yaklaşacaktır.

4/173 - 18/30 - 29/9 - 39/35
97
Biz bu Kuran’ı, korunan muttakileri müjdelemen ve küfürde inat eden bir toplumu uyarman için, senin dilin ile kolaylaştırdık.

14/4 - 41/44 - 43/3 - 44/58 - 46/12
98
Oysa biz onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birisinin varlığını hissediyor veya sesini sedasını işitiyor musun?

11/120 - 12/111 - 14/44»14/45 - 20/128 - 32/26 - 37/108»37/129

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi