Kur'an - Allahın Hadisi logo

15. HİCR Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 99 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Elif, Lâm, Râ! Bunlar, ilahi vahyin hakikati apaçık ve anlaşılır şekilde anlatan Kuran’ın ayetleridir.

24/34 - 27/1 - 43/2
2
Gün gelecek gerçeği örtbas eden kâfirler "Keşke Müslüman olsaydık" diye hayıflanacaklar.

6/27 - 7/53 - 10/90 - 32/12
3
Bırak onları kendi hallerine, yesinler-içsinler,(1) dünya nimetlerinden biraz daha yararlansınlar, bitmek tükenmek bilmeyen arzuları oyalasın onları; nasıl olsa yakında gerçeği öğrenecekler (2)

13/185 - 29/66 - 43/83 - 211/39 - 39/39 - 67/29
4
Biz, kendilerine anlaşılır bir vahiy vermeden hiçbir memleketi helak etmedik.

6/130»6/131 - 17/15 - 26/208»26/209 - 28/59
5
Zira hiçbir toplum, kendisi için belirlenmiş eceli süreyi ne erteleyebilir, ne de öne alabilir.

7/34 - 16/61 - 35/45
6
Nitekim şöyle demişlerdi, “Ey kendisine zikir indirilen adam, kesinlikle sen cinlerden ilham alan birisin!”

7/184 - 23/70 - 25/41
7
“Eğer doğru söylüyorsan, bize azap melekleri ile gelmeli değil miydin?”

6/57»6/58 - 23/24 - 41/14
8
Biz melekleri, ancak haklı bir sebep için indiririz ve o zaman da onlara göz açtırılmaz.

6/158 - 25/21 - 51/31»51/34
9
Şüphesiz bu zikri/Kuran’ı biz indirdik.(1) O’nu koruyacak olan da elbette biziz.(2)

117/105 - 27/6 - 45/2 - 218/27 - 41/42
10
Zira senden önce gelip geçmiş toplumlara da elçiler göndermiştik.

13/7 - 16/36 - 35/25 - 39/71 - 67/8»67/11
11
Ama onlara gönderilip de kendisi ile alay edilmeyen hiçbir elçi olmadı.

11/27 - 23/25 - 28/38 - 51/52
12
İşte biz de vahyin, günahkârların kalplerine etki etmeden böylece geçip gitmesini sağlarız...

6/25 - 7/146 - 45/23
13
Onlar ona iman etmezler. Öncekilere de ilahi sünnet/yasa, hep böyle cereyan etmiştir.

7/101 - 10/97 - 36/46
14
Onlara gökten bir kapı açmış olsaydık da oradan yukarı yükselselerdi.

6/35 - 17/93
15
Kesinlikle şunu söylerlerdi: “Gözlerimiz bağlandı, galiba biz hepimiz büyülendik.”

6/7 - 37/14»37/15
16
Oysa biz, uzayda yıldız kümeleri var ettik ve onları seyredenler için süsledik.

37/6 - 67/5
17
Ve biz bu vahyi, ilahi rahmetten dışlanmış her şeytani güçten muhafaza ettik.

37/1»37/10 - 72/26»72/28
18
Öyle ki vahye kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa, onu parlak bir ateş kovalar.

37/1»37/10 - 72/26»72/28 - 55/33»55/35 - 67/5
19
Yeri de yayıp döşedik ve oraya sarsılmaz sabit dağlar yerleştirdik (1) ve böylece orada her türlü bitkinin dengeli bir biçimde yetişmesini sağladık.(2)

116/15»16/16 - 21/31 - 26/99 - 13/4 - 23/19
20
Yine orada, hem sizin hem de rızıkları size ait olmayan canlıların geçim kaynaklarını var ettik.

11/6 - 29/60 - 80/17»80/32
21
Çünkü varlıkların tüm ihtiyacı olan kaynak bizim katımızdadır, fakat biz onu belirli bir kadere/ölçüye göre indiririz.

41/10 - 42/27
22
Biz, bulutları aşılayıp yağmurla yüklemek üzere rüzgârları göndeririz. Bu şekilde gökten yağmuru yağdırır ve onunla sizin su ihtiyacını karşılarız. Yoksa bu rahmetin kaynağının sahibi siz değilsiniz.

7/57 - 25/48 - 30/48 - 35/9
23
Şüphesiz ki, yaşatan da biziz öldüren de. Zira her şeyin gerçek varisi biziz.

2/28 - 2/258 - 6/60 - 39/42 - 40/11
24
Hiç şüphe yok ki, sizden önce geçenleri bildiğimiz gibi, sizden sonra gelecekleri de biliriz.

2/255
25
Hiç şüphen olmasın ki senin Rabbin, onları hesap vermek üzere bir araya toplayacaktır. Çünkü O, her şeyi bilen ve her hükmü doğru olandır.

3/158 - 11/111 - 39/30 - 44/40 - 55/31
26
Andolsun ki biz insanı, kurumuş bir çamurdan, olgunlaşmış bir balçıktan yarattık.

3/59 - 6/2 - 7/12 - 32/7
27
Daha önce de cinleri, yakıp kavuran bir ateşten yaratmıştık!

7/12 - 38/75»38/76 - 55/15
28
Rabbin, meleklere şöyle demişti; “Ben, kuru bir çamurdan, olgunlaşmış balçıktan bir beşer yaratacağım.”

2/30 - 7/11 - 17/61
29
“Ben ona güzel bir şekil verip ona ruhumdan üflediğim de/ona vahiyden bir pay verdiğim de, siz hemen ona secde edecek/onun hizmetine gireceksiniz.”

38/72
30
Bunun üzerine bütün melekler hepsi secde etmişti.

7/11 - 17/61 - 18/50
31
Fakat İblis hariç. O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

2/34 - 7/11 - 20/116
32
Allah, İblis’e, “Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?” dedi.

7/12 - 38/75
33
İblis: “Ben, kurumuş bir balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek biri değilim!” dedi.

17/61 - 38/76
34
Allah, “Çık git buradan, artık sen rahmetten kovuldun!” dedi.

7/13 - 38/77
35
“Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir!”

2/161 - 4/52 - 13/25 - 38/78
36
İblis; “Rabbim!” dedi. “Yeniden diriliş gününe kadar bana mühlet ver.”

7/14 - 17/62 - 38/78
37
Allah, “Sen, mühlet verilenlerdensin!” dedi.

17/15 - 38/80
38
“Tabi ki vakti bilinen bir zamana kadar.”

10/19 - 20/129 - 78/17
39
İblis; “Rabbim, beni azdırmana karşılık, ben de onların yeryüzünde günahlarını güzel göstereceğim (1) ve hepsini azdırıp saptıracağım.” dedi.(2)

16/63 - 16/63 - 27/24 - 22/36 - 7/20»7/22 - 20/120»20/121
40
“Ancak, içlerinden dini sana has kılan kulların hariç.”

15/42 - 16/98»16/100 - 38/83
41
Allah, “İşte bu dosdoğru yola iletmek de bana aittir.”

2/120 - 6/153 - 16/9 - 92/12
42
Zira senin dini bana has kılan kullarım üzerinde hiçbir yaptırım gücün yoktur, sen ancak sana uyan azgınlara söz geçirebilirsin.

15/40 - 17/65 - 38/83
43
Şüphesiz ki cehennem, onların hepsinin buluşma yeri olacak.

34/20»34/21 - 35/5 - 35/36 - 36/60»36/63
44
Onun yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan günahlarına göre kimin gireceği taksim edilmiştir.

3/162»3/163 - 16/29 - 40/76
45
Şeytana uymaktan sakınanlar ise, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.

44/52 - 51/15 - 77/41
46
“Oraya huzur ve güvenle girin!” denilecek.

7/43 - 13/23»13/24 - 16/32 - 39/73
47
Biz, onların gönlündeki tüm olumsuz duygu ve düşünceleri söküp atmışızdır. Orada yüksek tahtlar üstünde karşılıklı oturan kardeşlerdir.

7/43 - 18/31
48
Onlara orada hiçbir sıkıntı ve zahmet dokunmayacak. Ve oradan asla çıkarılmayacaklar.

3/136 - 11/108 - 44/56
49
Haber ver benim kullarıma; ben çok bağışlayanım ve onlara karşı çok merhametliyim.

3/193»3/195 - 20/82 - 25/70»25/71 - 39/53
50
Azabıma gelince, işte o çok acı bir azaptır.

4/56 - 23/103»23/111 - 69/25»69/37
51
Onlara da İbrahim’e gelen misafirlerinden haber ver.

4/125 - 11/69 - 51/24»51/25 - 60/4 - 60/6
52
Hani onun yanına girdikleri zaman: “Selam” demişlerdi. O da; “Doğrusu biz, sizden korkuyoruz” demişti.

11/69»11/70 - 51/25
53
Onlar da: “Korkma! Biz sana bilgin bir erkek evlat müjdeliyoruz.” dediler.

19/49
54
“İhtiyarlık gelip çatmış benim gibi birine mi bu müjdeyi veriyorsunuz? Peki, neye dayanarak müjde veriyorsunuz?” dedi.

6/84 - 11/71 - 29/27
55
“Biz sana gerçek bir haberle müjde veriyoruz. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma!” dediler.

12/87 - 15/56 - 29/23
56
“Yoldan sapmış kimseler dışında, Rabbinin rahmetinden kim ümidini keser ki? Dedi.

15/55 - 39/53 - 29/23
57
"Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi.

51/31
58
“Biz, günahkâr bir topluma gönderildik.”

6/156»6/157 - 39/71 - 67/6»67/12
59
“Fakat Lût’un ailesi hariç, onların hepsini kurtaracağız.”

15/60 - 60/10
60
“Onların içinden de Lut’un hanımı hariç, onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik.”

15/59
61
Görevli Melekler Lût'un evine gelince,

7/80 - 11/77 - 26/160
62
Lût, “Siz, hayırlı bir iş için gelmişe benzemiyorsunuz.”

29/32 - 51/24»51/37
63
“Evet, biz sana onların bir türlü inanmadığı o azabı getirdik.”

29/33
64
“Ve biz sana gerçekleşecek olan haberi getirdik, şüphesiz biz doğruyu söylüyoruz.”

29/34
65
“Bu sebeple, gecenin bir saatinde aileni yola çıkar. Sen de onların peşinden git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın, emrolunduğunuz yere doğru gidin!”

11/81
66
Ve biz ona şu kesin hükmümüzü bildirdik; sabaha doğru işte bu günahkâr halkın hepsinin kökü kazınacak.

11/84 - 51/24»51/37
67
Şehir halkı sevinç çığlıkları atarak kapıya dayandı.

54/37
68
Lût: “Bakın bunlar benim misafirlerim, sakın beni rezil etmeyin!” dedi.

11/77
69
"Allah'tan korkun da, beni utandırmayın!"

11/78
70
Lût’un halkı: “Biz sana, el âlemin işine karışmayı yasaklamadık mı?” dediler.

11/79
71
Lût: “Eğer illa da bu işi yapacaksanız işte kızlarım(ız)!” dedi.

11/78
72
(Melekler) Hayatına ant olsun ki, onlar şehvet sarhoşluğu içinde ne yaptıklarını bilmiyorlar.

26/166
73
Nihayet güneşin doğuşuyla birlikte onları korkunç bir çığlık yakalayıverdi.

11/81 - 37/137»37/138
74
Şehrin altını üstüne getirdik ve üzerlerine de yağmur gibi pişmiş (volkanik) taşlar yağdırdık.

11/82»11/83
75
Hiç şüphe yok ki bunda, gerçekleri görenler için nice ibretler vardır.

26/174 - 37/137»37/138
76
O şehre ait kalıntılar, insanların gelip geçtikleri yol üzerinde hala durmaktadır.

37/137»37/138
77
Bunda da müminler için hakikate dair de bir belge vardır.

14/45 - 24/34 - 30/58
78
Eyke halkı da elçilerini yalanlayarak zalimlerden oldular.

26/176 - 50/14
79
Biz de onlara yaptıklarının acısını tattırdık. Bu iki şehirdeki belgeler hala göz önündedir.

37/137»37/138
80
Andolsun ki, Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanlamışlardı.

10/74
81
Biz onlara ayetlerimizi iletmiştik, fakat onlar ayetlerimizden yüz çevirmişlerdi.

7/85»7/102
82
Hesapta onlar, dağları oyarak güvenli evler yapıyorlardı.

89/9
83
Fakat sabahın ilk ışıklarıyla birlikte korkunç bir çığlık onları yakalayıverdi.

11/67
84
Yaptıkları sağlam evler onlara bir fayda sağlamadı.

91/11»91/15
85
Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak gerçek bir amaç için yarattık. Şu bir gerçek ki bu dünyanın sonu o saat elbette gelecektir. Öyleyse onların tavırlarına aldırma ve güzel davran.

21/16
86
Çünkü senin Rabbin var ya O, muazzam bir yaratıcı ve her şeyi bilendir.

16/17 - 37/125
87
Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti (Fatiha’yı) ve yüce Kuran’ı verdik.

1/1»1/7
88
Öyleyse, onlardan kimilerine verdiğimiz geçici dünya nimetlerine imrenme! Onlar iman etmiyorlar diye tasalanma; ancak müminler için şefkat kanatlarını ger, onları koru!

18/28 - 20/131 - 6/33
89
Ve ilan et! “Ben evet ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım!”

5/67 - 5/99 - 11/12 - 13/40 - 24/54
90
Tıpkı daha önce vahyi parça parça edenlere indirdiğimiz gibi.

17/105»17/106 - 25/32 - 41/43
91
Onlar ki, vahyi/Kuran’ı birbirinden kopuk mesajlar olarak kabul eden kimselerdir.

2/85 - 6/91 - 13/36
92
(92-93) Rabbine andolsun ki, onların hepsine bu yaptıklarının hesabını soracağız.

13/40 - 36/60»36/62
93
(92-93) Rabbine andolsun ki, onların hepsine bu yaptıklarının hesabını soracağız.

13/40 - 36/60»36/62
94
Ve sen, emrolunduğun vahyi açıkça ortaya koy ve müşriklere de aldırma!

3/186 - 11/12 - 46/35
95
Unutma, seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

7/184 - 15/6 - 25/41 - 34/46 - 39/36»39/39
96
Onlar ki, Allah ile beraber bir başka ilah tanıyorlar. Nasıl olsa yakında gerçeği öğrenecekler!

2/163»2/167 - 17/39 - 23/117 - 28/88
97
Şüphesiz ki, biz onların söyledikleri sözler sebebiyle içinin daraldığını bilmekteyiz.

11/12 - 94/1»94/8
98
O halde sen Rabbinin yüceliğini övgü ile dile getir ve O’na secde edenlerden ol!

17/111 - 25/58 - 52/48»52/49
99
Ve ölüm gelip seni buluncaya kadar da Rabbine kulluğa devam et!

17/23 - 39/64 - 53/62

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi