Kur'an - Allahın Hadisi logo

107. MÂÛN Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 7 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Görüyorsun değil mi hesap gününü yalan sayanı?

18/37 - 40/59 - 45/34»45/35
2
İşte odur yetimi horlayarak itip kakan.

2/177 - 4/36
3
Yoksulu doyurmayan ve kimseyi de buna teşvik etmeyen.

36/47 - 68/24
4
Yazıklar olsun böylesi ibadet edenlere!

2/264 - 4/142
5
Onlar gerçek ibadetten habersizdirler.

7/146»7/147 - 10/7
6
İşleri güçleri gösteriştir.

4/38 - 8/47
7
Zira onlar en küçük bir yardımı bile esirgerler.

36/47 - 50/23»50/25 - 63/7»63/8

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi