Kur'an - Allahın Hadisi logo

64. TEĞÂBUN Suresi , Medine'de Nazil Olan Bu Sure 18 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi de Allah’ın koyduğu yasaya boyun eğerler. Zira mutlak hükümranlık O’nundur, bütün övgüler O’na mahsustur çünkü O her şeye ölçü koyandır.

16/49
2
O’dur sizi yaratan böyleyken kiminiz inanmayarak kâfir, kiminizde inanarak mümin olursunuz. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.

11/7 - 57/4
3
Allah, gökleri ve yeri gerçek bir amaç uğruna yarattı ve size şekil verdi hem de en güzel şekli verdi. Sonunda dönüş de O’na olacaktır.

2/29 - 46/3
4
O, göklerde ve yerde olan ne varsa hepsini bilir; haliyle gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Zira Allah, göğüslerdeki en mahrem sırları bilendir.

6/3 - 11/5 - 67/13
5
Size daha önceki kâfirlerin akıbetleri ile ilgili haberler gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını çektiler. Onları acıklı bir azap beklemektedir.

14/45 - 32/26
6
Çünkü onlara elçileri hakikatin apaçık belgeleri ile gelmişler onlar da; “Bize bir beşer mi yol gösterecek” demişler ve inanmayarak yüz çevirmişlerdi. Allah da onları helak ederek hiç kimseye muhtaç olmadığını gösterdi. Zira Allah hiç kimseye muhtaç olmayan ve tüm övgülere layık olandır.

14/9»14/12 - 18/110 - 41/6
7
Kâfirler yeniden diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki: – Rabbime andolsun ki siz kesinlikle yeniden diriltilecek sonra da yaptıklarınız size bir bir haber verilecektir. Zira bu Allah’a göre çok kolaydır.

18/36 - 18/49 - 45/24 - 58/6 - 67/23»67/29
8
O halde siz siz olun Allah’a, elçisine ve indirdiğimiz Kuran’a iman edin. Unutmayın ki Allah, tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

2/177»2/285 - 4/136
9
O, sizi toplanma günü bir araya toplayacaktır. İşte o gün kazananın veya kaybedenin ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah’a iman edip iyi ve güzel işler yaparsa Allah onun günahlarını örter ve tabanından ırmakların çağladığı cennetlere içinde sonsuza dek kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.

2/165»2/167 - 10/28»10/29 - 40/47»40/50
10
Gerçekleri örtbas eden kâfirler ve bizim ayetlerimize karşı yalana sarılanlar ise, işte onlar da ateş ehlidir ve onlar orada kalıcıdırlar. Ne kötü bir son duraktır cehennem!

39/71 - 67/6»67/12
11
İnsanın başına gelebilecek her şey ancak Allah’ın koyduğu yasalar ve sınırlar çerçevesinde gerçekleşir. Kim de Allah’a inanır ve mümin olursa Allah onun kalbine rehberlik eder zira Allah her şeyi bilendir.

18/13 - 42/52
12
O halde siz Allah’a itaat edin, Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine de itaat edin. Ama eğer yüz çevirseniz, o takdirde elçimize düşen ayetlerimizi sadece açık ve net olarak beyan etmektir.

3/31»3/32 - 24/54
13
Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Bunun içindir ki müminler, yalnızca Allah’a bağlanıp güvensinler.

2/255 - 3/160 - 5/11
14
Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size karşı düşmanlık edenler olabilir. Onun için onların tavır ve tutumlarına karşı dikkatli olun. Eğer onların yanlış tutumlarını affeder, hoş görür ve bağışlayıcı olursanız iyi bilin ki Allah da eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet kaynağıdır.

9/23»9/24 - 58/22
15
– Unutmayın ki malınız mülkünüz ve çoluk çocuğunuz sizin için gerçekten bir imtihan vesilesidir. Asıl büyük mükâfat ise Allah katındadır.

18/46 - 63/9
16
O halde Allah’a karşı gelmekten sakınmak için tüm çabanızı harcayın. O’nun mesajı Kuran’ı can kulağıyla dinleyip gereğini yerine getirin ve kendi yararınıza malınızdan O’nun yolunda harcayın. Bilin ki, kim benliğini tamahkârlık ve cimrilik duygusundan arındırırsa işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır.

22/78 - 6/36 - 20/76
17
Eğer Allah’a güzel bir borçla borç verirseniz, O da onu kat kat fazlasıyla size geri verir ve sizi bağışlar. Zira Allah, şükredenleri karşılıksız bırakmayan ve hemen cezalandırmayandır.

5/12 - 57/18
18
O, görünen ve görünmeyen her şeyi bilen, mutlak üstün olan ve her hükmü doğru olandır.

2/77 - 3/167 - 9/105

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi