Kur'an - Allahın Hadisi logo

92. LEYL Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 21 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Her yeri kuşatıp bürüyen geceye.

28/71»28/73
2
Ortalığı aydınlatan gündüze.

10/67 - 91/1
3
Erkek ve dişinin yaratılışına andolsun ki...

53/45 - 76/37»76/39
4
Sizin eylemleriniz sonuçları itibarı ile farklı farklıdır.

17/105»17/107 - 18/27»18/29
5
Kim karşılıksız verir ve Allah’a muhtaç olduğunun bilinciyle yaşar.

2/271 - 76/6»76/24
6
Ve en güzeli ile ödüllendirileceğine inanırsa.

3/195 - 53/35»53/41
7
Biz de ona zoru kolaylaştırırız.

3/133»3/136 - 57/21
8
Ama kim de cimrilik eder ve kendini Allah’a muhtaç kabul etmezse.

28/76»28/82 - 96/6»96/8
9
Ve en güzeli ile ödüllendirileceğini yalanlarsa.

7/40 - 18/35»18/45
10
Biz de ona kolayı zorlaştırırız.

9/34»9/35 - 63/10
11
O kimse cehenneme yuvarlandığında malı-mülkü kendisini kurtaramayacaktır.

3/116 - 9/24
12
Hiç şüphe yok ki doğru yolu göstermek bize düşer.

3/73 - 16/9 - 17/9
13
Çünkü ahiret de dünya da bize aittir.

14/2 - 53/31»53/32
14
Ben sizi, alevler saçan ateşe karşı uyardım.

39/71 - 67/6»67/12
15
Ona azgınlardan başkası girmeyecektir.

3/131 - 18/100»18/106
16
Çünkü o, vahyi yalanladı ve onun çağrısından yüz çevirdi.

7/146»7/147 - 13/18
17
Ama cimrilikten korunan kişi ondan uzak tutulacaktır.

21/101»21/103 - 76/6»76/24
18
Çünkü o, malını karşılıksız verdi ve böylece arındı.

2/271 - 9/103
19
Bunu hiç kimseden bir karşılık, beklemeden.

30/38 - 76/6»76/24
20
Sadece yüce Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için yaptı.

2/204»2/206 - 76/6»76/24
21
İşte bundan dolayı ileride kendisi de hoşnut olacaktır.

3/15 - 58/22 - 98/8

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi